Elever med stort læringspotensial

Elever som presterer høyt kan få utnyttet sitt potensial i realfag gjennom tilpasset opplæring og muligheter for forsering.