Modul 3 - Bruke diagnostiske oppgaver

Målet med modulen er å få erfaringer med diagnostisk undervisning som metode for å få fram ulike misoppfatninger og overgeneraliseringer i matematikk. 

Dette svarer modulen på: Hva kjennetegner diagnostiske oppgaver og hvoran kan de berike undervisningen?

Sentrale kjerneelement: Resonnering og argumentasjon

Tema: formlikhet som en multiplikativ struktur

Tidsbruk hele modulen: 210 minutter + utprøving med elever

 

Gjennom modulen får dere innblikk i diagnostiske oppgaver som kan avdekke misoppfatninger, og eksempler på elevsvar som kan tyde på misoppfatninger. Videre skal dere arbeide med en aktivitet som er egnet til å avdekke elevenes tenkning rundt forholdstall og sammenligning av størrelser. Aktiviteten skal gjennomføres med egne elever.

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les utdraget Diagnostisk undervisning, og marker deler som du finner spesielt viktige, relevante eller utfordrende. 

Reflekter rundt hvordan diagnostisk undervisning kan bidra til å

 • forebygge misoppfatninger
 • avdekke misoppfatninger
 • hjelpe elevene videre

Ta med notatene til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

120 minutter
Grupper og plenum

Oppsummering knyttet til A – Forarbeid (30 minutter)

Bruk notatene fra forarbeidet, og diskuter i grupper på tre–fire personer:

 • Hvordan kan diagnostisk undervisning bidra til å forebygge og avdekke misoppfatninger?
 • Hvordan kan diagnostisk undervisning hjelpe elevene videre?

Gruppene blir enige om et par momenter dere vil dele i plenum.

Faglig påfyll (15 minutter)

Faglig påfyll i PowerPoint-presentasjonen består av eksempler på typiske misoppfatninger, diagnostiske oppgaver og elevsvar som kan tyde på misoppfatninger. I tillegg er det en kort beskrivelse av hva som ligger i diagnostisk undervisning, diagnostiske oppgaver og kognitiv konflikt.

Arbeid med en aktivitet (30 minutter)

Arbeid sammen to og to med Puslespill Seilbåt. Dere trenger Elevark Seilbåt, saks, papir og limstifter.

Gjør oppgavene og diskuter spørsmålene på elevarket.

Planlegg egen undervisning (45 minutter)

Gå sammen i grupper, og planlegg hvordan dere vil bruke aktiviteten Puslespill Seilbåt med egne elever. Beskrivelse av aktiviteten Puslespill Seilbåt kan være til hjelp i planleggingen.

Elevene trenger Elevark Seilbåt og eventuelt saks og limstifter i arbeidet med puslespillet.

Tenk gjennom og diskuter

 • hvordan elevene skal settes i gang
 • hvordan elevene vil løse oppgaven
 • hvordan elevene vil uttrykke sine tanker og resonnement
 • hvilke misoppfatninger som vil komme til syne
 • hvordan elevene reflekterer over resultatene
 • hvordan oppsummeringen skal organiseres.

Tenk gjennom hvordan dere vil dokumentere elevenes tanker og resonnement (egne notater, lydopptak, video e.l.).

C – Utprøving

 45 minutter eller deler av ei undervisningsøkt

Gjennomfør den planlagte aktiviteten med egne elever.

Under gjennomføringen skal dere reflektere over

 • hvordan elevene løser oppgaven
 • hvordan elevene uttrykker sine tanker og resonnement
 • hvilke misoppfatninger som kommer til syne
 • reaksjoner hvis elevene oppdager at puslespillene ikke ligner originalen.

Lag et kort refleksjonsnotat til økta.
Ta med notatet til D – Etterarabeid.

D – Etterarbeid

60 minutter
Grupper og plenum

Erfaringsdeling fra utprøving (30 minutter)

Gå sammen i grupper, og del erfaringene fra utprøvingene.

Diskuter:

 • Gikk opplegget som planlagt? Skjedde det noe uforutsett, og hva kan det skyldes?
 • Fikk dere fram ulike elevforslag, forklaringer og tenkemåter? Gi konkrete eksempler.
 • Fikk dere løftet fram noen feilsvar som ble drøftet? Hvilke misoppfatninger ble tydeliggjort?
 • Hvor og når kan disse misoppfatningene være et problem?
 • Hvordan skal informasjonen brukes?

Hver gruppe velger et par momenter dere vil dele i plenum.

Gruppene deler momentene de har valgt.

Konsekvenser for undervisningen i matematikk (30 minutter)

Gruppediskusjon (20 minutter) og plenum (10 minutter)

Misoppfatninger i matematikk er en naturlig del av utviklingen av matematikkforståelsen hos mange barn.

Diskuter disse spørsmålene i kollegiet, og bli enige om en felles praksis for din skole eller ditt nettverk:

 • Hvilke utbredte misoppfatninger kjenner dere til?
 • Hvordan kan dere tilrettelegge undervisningen for å unngå at misoppfatninger fester seg hos elevene og blir til hinder for videre læring?
 • I hvilket omfang underviser dere med tanke på dette?
 • Hvordan kan dere utfordre elevenes tankemønstre slik at de selv ser at noe ikke stemmer (kognitiv konflikt)? Gi konkrete eksempler på oppgaver eller aktiviteter.

Velg en i kollegiet som noterer konklusjonene om felles praksis. Diskuter hva dere vil gjøre videre.

Anbefalinger til videre arbeid

Pakke 3 Oppfølgingspraksis – Modul 5 Oppgaver som engasjerer og utfordrer.

Til deg som leder modulen

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før de møter på B – Samarbeid.
 • Kopier Beskrivelse av aktiviteten Puslespill Seilbåt til B – Samarbeid
 • Kopier elevark Seilbåt til B – Samarbeid.
 • Ta med saks, papir og limstifter til økt B – Samarbeid.

Ressurser