MAM - En etterutdanning for bedre matematikkundervisning

Ønsker du og dine kolleger å utvikle dere som matematikklærere? Matematikksenteret har utviklet ressurser som skoler eller lærergrupper kan bruke til kompetanseheving. MAM-programmet gir lærere hjelp til å undervise på en måte som bidrar til dybdelæring i matematikk.