MAM - Et kompetanseutviklingsprogram for bedre matematikkundervisning

Bli en bedre matematikklærer med fokus på engasjement i elevens tenking, å stille spørsmål, observasjon og vurdering av resonnement, språk og argumentasjon. Programmet er utviklet ved Matematikksenteret.