Hva er MAM?

MAM er et kompetanseutviklingsprogram for lærere, og er utviklet ved Matematikksenteret. Det kan gjennomføres i nettverk ved egen skole, eller i samarbeid med andre skoler. Innholdet er forskningsbasert, og modellen er utviklet i tett samarbeid med praksisfeltet.

MAM er en forkortelse for "Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning", og er basert på en modell for etterutdanning som har gitt svært gode resultater. Programmet består av 10 moduler og er tilpasset lærere på mellomtrinnet. 

Tilnærmingen fremmer forståelse, dybdelæring og motivasjon hos elevene.