Hvordan komme i gang med MAM?

Syklus MAM
Det er flere måter å organisere arbeidet på. Her får du noen tips.

Organisering av arbeidet i praksis 

  • Arbeidet bør organiseres i form av økter. Legger man opp til en økt per måned, kan man rekke 8-10 økter på et år.
  • Hver økt består av en del individuelt arbeid, en del arbeid innen lærergruppa, så utprøving med elevene og arbeid i lærergruppa igjen. De siste tre delene kan gjennomføres i løpet av en dag (3-4 timer) eller fordeles over flere dager.
  • Lag en timeplan for fellesarbeidet som kan passe for alle og som er slik at man får tid til individuelt arbeid som skal gjøres mellom øktene.
  • Dere bør bli enge om utprøvingen skal skje med samme trinn eller elevgruppe hele tiden, eller om dere skal variere det fra gang til gang. Utprøvingene varer gjerne 20-40 minutter, avhengig av aktiviteten.

Kjøreregler og diskusjonspunkter 

  • Forbered dere godt!
  • Delta på møtene og respekter tida som er satt av respekteres. På den måten legges det grunnlag for utvikling av et godt læringsmiljø for alle
  • Diskuter i gruppa forventninger til arbeidet, forventninger til seg selv og andre deltakere 
  • Diskuter gjerne begrepet ”ambisiøs matematikkundervisning”, prinsippene og undervisningspraksisene som kjennetegner en slik undervisning. Hva kan de bety i praksis? 
     
MAM er tilrettelagt for at arbeidet skal foregå i nettverk. Det er likevel mulighet for at enkeltpersoner kan ta hele eller deler av programmet for å utvikle sin egen kompetanse som matematikklærer.