Prinsipper og praksiser i ambisiøs matematikkundervisning

Prinsipper for ambisiøs matematikkundervisning

 • Elever er opptatt av å skape mening
 • Undervisning innebærer at men lærer av sine elever
 • Alle elever bør få like muligheter til å lære viktige matematiske ideer og tenkemåter samtidig som det tas hensyn til forskjeller mellom elevene
 • Ambisiøs matematikkundervisning tar
  utgangspunkt i  tydelige mål
 • Lærere må  ta hensyn til skolens miljø, rammer og organisering. Samtidig må de reflektere over og stille spørsmål ved hvorfor skolene fungerer som de gjør og hvordan skolene kan forbedre seg som institusjoner i et demokrati

 

Praksiser som er spesielt viktige for ambisiøs matematikkundervisning

 • Å lede undervisningen fram mot læringsmålet
 • Å få fram og gi respons til elevenes resonnering
 • Å få elevene til å orientere seg mot
  hverandres ideer og mot læringsmålet
 • Å sette høye krav til elevenes deltakelse
 • Å vurdere elevenes forståelse
 • Å bruke matematiske representasjoner