Realfagsløyper

Realfagsløyper
Realfagsløyper er eit verktøy for kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk for tilsette i barnehagar og skolar.

Realfagsløyper er utvikla av Matematikksenteret og Naturfagsenteret på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet. Prosjektet starta våren 2017. Nettsida og det første faglege innhaldet ble lansert våren 2018. 

www.realfagsløyper.no