Huskeliste - Yrkesretting av matematikk

Vi har satt opp noen punkter dere kan tenke igjennom når dere setter opp tidsplanen.
  • Sjekk årsplanen og pass på når det er travle perioder på skolen. (Samtaler med foresatte, tentamen og heldagsprøver, eksamen og utplasseringsuker for elevene på yrkesfag)
     
  • Til dere i ledelsen: Vær tydelig på hvem som innkaller til møter.
     
  • Avdelingslederne er viktige personer i arbeidet, og det er viktig å drøfte i hvor stor grad han/hun skal delta på de ulike møtene.
     
  • Pass på at prosjektet ikke blir for stort, det vil si vær realistisk når dere prøver ut med den første gruppen av lærere og elever.