TIDSPLAN - Yrkesretting av matematikk

TIDSPLAN

Tema

Anslått
tidsbehov

Hvem deltar?

Tidspunkt

Pakke 2:
Etablere arena for samarbeid

 

 

 

Modul 1:
Kompetansedeling

60-90 min

 

 

Modul 2: Praksisarenaer

60 min

 

 

Modul 3: Arbeid med læreplaner

90 min 

 

 

Pakke 3:
Planlegge og gjennomføre

 

 

 

Modul 1: Relevant og yrkesrettet opplæring

 

 

 

B- Samarbeid

115 min

 

 

C-Utprøving

60 min

 

 

D-Etterarbeid

60 min

 

 

Oppsummering

60 min

 

 

Ny runde: Utprøving - Etterarbeid

 

 

 

Pakke 4:
Videre arbeid

 

 

 

Modul 1:
Felles evaluering

90 min

 

 

Modul 2:
Ledelsen - plan videre

60 min