Ambisiøs undervisning

Gjennom arbeid med matematikk i skolen skal elevene utvikle en helhetlig matematisk kompetanse som kjennetegnes ved fem komponenter: begrepsforståelse, beregning, anvendelse, resonnering og en positiv innstilling til faget.

Dette ambisiøse målet for elevenes læring, stiller høye krav til lærerne og matematikkundervisningen.  Lærerne bør engasjere seg i elevens tenkning, stille spørsmål, observere og vurdere elevenes resonnement, språk og argumentasjon. Målet er å fremme forståelse, dybdelæring og motivasjon hos elevene. En slik undervisning kaller vi ambisiøs matematikkundervisning.

Ambisiøs matematikkundervisning bygger på noen viktige prinsipper og forutsetter at lærerne behersker noen sentrale kjernepraksiser.

Prinsipper

Overordnet syn på undervisning og læring i ambisiøs matematikkundervisning. Dette styrer all aktivitet i klasserommet. 

 • Elever er opptatt av å skape mening
 • Undervisning innebærer at men lærer av sine elever
 • Alle elever bør få like muligheter til å lære viktige matematiske ideer og tenkemåter samtidig som det tas hensyn til forskjeller mellom elevene
 • Ambisiøs matematikkundervisning tar utgangspunkt i  tydelige mål
 • Lærere må  ta hensyn til skolens miljø, rammer og organisering. Samtidig må de reflektere over og stille spørsmål ved hvorfor skolene fungerer som de gjør og hvordan skolene kan forbedre seg som institusjoner i et demokrati

Artikkelen Prinsipper for ambisiøs matematikkundervisning inneholder en nærmere beskrivelse av prinsippene med eksempler fra praksis.

Praksiser

Rutiner og velutviklede praksiser som er sentrale i undervisningen. 

 • Å lede undervisningen fram mot læringsmålet
 • Å få fram og gi respons til elevenes resonnering
 • Å få elevene til å orientere seg mot
  hverandres ideer og mot læringsmålet
 • Å sette høye krav til elevenes deltakelse
 • Å vurdere elevenes forståelse
 • Å bruke matematiske representasjoner

Artikkelen Kjernepraksiser i ambisiøs matematikkundervisning inneholder en nærmere beskrivelse av prinsippene med eksempler fra praksis.