Om prosjektet Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning (MAM)

Prosjektet Mestre Ambisiøs matematikkundervisning (MAM) går ut på utvikle en modell med tilhørende ressurser for skolebasert etterutdanning av matematikklærere på mellomtrinnet. Modellen og ressursene som utvikles vil også kunne brukes innen lærerutdanning og videreutdanning av lærere. Modellen tar utgangspunkt i gjentatt utprøving av noen spesifikke aktiviteter i praksis. Det faglige innholdet i aktivitetene er knyttet til tallforståelse.

Gjennom arbeid med matematikk i skolen skal elevene utvikle en helhetlig matematisk kompetanse kjennetegnet ved begrepsforståelse, fleksibilitet i arbeidet med matematiske problem, utforskning og resonnering samt utvikling av en positiv innstilling til faget. Dette stiller høye krav til elever, men enda høyere krav til matematikklærere.

Hva kjennetegner ambisiøs matematikkundervisning?

Matematikkundervisningen skal ta utgangspunkt i det stadig voksende forskningsfeltet innen matematikkdidaktikk og legge opp til at elevene kan utvikle en robust matematisk kompetanse. Lærerne bør engasjere seg i elevens tenkning, stille spørsmål, observere og vurdere elevenes resonnement, språk og argumentasjon, og de bør fremme forståelse, læring og motivasjon hos elevene. En slik undervisning kaller vi for ambisiøs matematikkundervisning.

Her finner du Prinsipper og praksiser i ambisiøs matematikkundervisning

 

Milepæler

2014: Planlegger oppstart av prosjekt.
2015: Utprøving og utvikling av ressurser. Oppstart prepilot.
2016: Fortsatt utvikling av ressurser. Prepilot avsluttes. Oppstart pilot.
2017: Fortsatt utvikling av ressurser. Pilot avsluttes juli 2018.
2018 - 2020: Resultater fra piloten analyseres og publiseres 

Prosjektgruppe

Utviklingsgruppen

 • Astrid Bondø
 • Olaug E. L Svingen
 • Morten Svorkmo
 • Svein H. Torkildsen (prosjektleder utvikling)
   

  Forskningsgruppen

 • Senterleder Kjersti Wæge (prosjektleder forskning)
 • Førsteamanuensis Janne Fauskanger, Universitetet i Stavanger 
 • Professor Raymond Bjurland, Universitetet i Stavanger
 • Professor Reidar Mosvold, Universitetet i Stavanger 
 • Anita Valenta (prosjektmedlem fra 2014 til 2017)
   

For spørsmål om prosjektet, kontakt prosjektleder på e-post: svein.torkildsen@matematikksenteret.no

 

Relaterte filer