Sammen om oppdraget: Nettverkssamling om matematikkvansker 16.-17.november

Logo Matematikkvansker
"Sammen om oppdraget" er en årlig nettverkssamling for fagmiljøer som arbeider med matematikkvansker. Tema i 2021 er "Kompetanseløft!"

Med stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO  varslet regjeringen et kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. I Kompetanseløftet skal PPT, skole, Statped og UH-sektoren samarbeide om å få mer kompetanse nærmere barna.

Under årets Sammen om oppdraget vil vi med plenumsfordrag, parallelle sesjoner, verksted og gruppearbeid løfte fram ulike tema som kan være aktuelle for det tverrfaglige samarbeidet mellom aktørene i arbeidet med Kompetanseløftet. 

Målgruppe for nettverkssamlingen er: PPT, utviklingsansvarlig kommune/fylkeskommune, Statped, universiteter og høyskoler.

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Dato: 16. og 17. november, 2021
Mer informasjon og påmelding kommer i slutten av august. 

Om Sammen om oppdraget

Nettverkssamlingen "Sammen om oppdraget" er et årlig tiltak for å bygge opp et sterkt kompetansemiljø knyttet til matematikkvansker i Norge. Her samarbeider flere fagmiljø med problemstillinger på dette området, og målet er å utnytte og utvikle kompetansen som finnes i de ulike miljøene.