UH-seminar om matematikk i barnehagen 2023

To kvinner som sitter i et rom og jobber med KUBO (robot)
Under UH-seminaret i 2022 fikk deltagerne blant annet utforsket programmering.
Matematikksenteret arrangerer et årlig seminar for de som underviser i matematikk i barnehagelærerutdanningen og lærerutdanningen. UH-seminaret er en arena å møtes for å diskutere forskjellige tema knyttet til aktuell forskning, undervisning og nye nasjonale retningslinjer.

I 2023 arrangeres UH-seminaret i Trondheim 22. og 23. mars. Vi gleder oss over at Professor Dr. Bert van Oers fra Vrije Universitet i Amsterdam, Nederland, vil holde en gjesteforelesning på UH-seminaret i mars 2023! Det er ikke helt avklart om hans bidrag blir fysisk eller digitalt ennå – det er noe avhengig av covid-situasjonen i verden.

Om professor Dr. Bert van Oers

van Oers har bakgrunn fra både pedagogikk og utviklingspsykologi, og er kjent for sin forskning på kulturell læring og læringsprosesser i sammenheng med lek, spesielt i matematikk, lesing og musikk. Han har spesialisert seg innenfor det som kalles "Cultural-historical Activity Theory" (CHAT), og er en av grunnleggerne av det CHAT-baserte utdanningskonseptet “Developmental Education”. Dette er en lekbasert læreplan for barn fra 3 - 12 år som er blitt mer og mer brukt i Nederland. Les mer om van Oers på nettsidene til Vrije Universitet.

I tillegg til det eksterne bidraget, ber vi deltagerne selv melde inn forskning og saker de ønsker å diskutere. Bidrag kan sendes til Camilla Normann Justnes.

Seminaret (med servering) er gratis, reise og overnatting dekkes av hver enkelt.
Mer informasjon om program og påmelding kommer etter hvert. 

Se film fra UH-seminaret i 2022: 

Se film fra UH-seminaret 2020: