UH-seminar om matematikk i barnehagen 2023

To kvinner som sitter i et rom og jobber med KUBO (robot)
Under UH-seminaret i 2022 fikk deltagerne blant annet utforsket programmering.
Matematikksenteret arrangerer et årlig seminar for de som underviser i matematikk i barnehagelærerutdanningen og lærerutdanningen. UH-seminaret er en arena å møtes for å diskutere forskjellige tema knyttet til aktuell forskning, undervisning og nye nasjonale retningslinjer.

UH-seminaret ble avholdt i Trondheim 22. og 23. mars. 

Program

22. mars

11.00 - 12.00  Velkommen!
Introduksjonsrunde
Nytt fra Matematikksenteret  

Beate Nergård, Camilla Normann Justnes, Anne Hj. Nakken
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 17.00 Presentasjon av pågående forskningsarbeid

Elena Severina, HVL
Helga Maria Ploog (UiS) og Camilla Normann Justnes, Matematikksenteret NTNU 
Reinert Andre Rinvold, HINN og Leif Bjørn Skorpen, HVO

Presentasjon
Gunnhild Saksvik-Raanes, NTNU

19.30 –  Festmiddag

 

Program 

23. mars 

09:00 - 09.45 

LAMIS har ordet!
Presentasjon  Bærekraftmål

09.45 - 10.00  Pause
10.00 - 12.00  Digital gjesteforelesning
Professor Hanna Palmér fra Linnæus University i Väksjö, Sverige
Presentasjon
12:00 - 13.00  Lunsj
13.00 - 14.00  Oppsummering og avslutning

Veien videre
UH-seminar 2024 (dato og faglige bidrag)
 

Se film fra UH-seminaret i 2022: 

Se film fra UH-seminaret 2020: