Å undre seg handler ikke alltid om å finne svar

Hvordan kan observasjon og språk føre til en dypere forståelse for realfag i barnehagen?

Dame med skjegg laget av mose
Charlotte Clausen
Pedagogisk leder på Lønn i Lønnås barnehage.

Charlotte har jobbet 17 år i barnehage, er utdannet barnehagelærer med fordypning i «barn og natur» fra OsloMet.

Realfagsinspirator i barnehagen

Gjennom flere prosjekter på vår avdeling har vi gjennom tiden fått erfare hvor viktig hvilken innstilling vi voksne har til realfag/matte i møte med barna. Å kunne holde igjen løsninger og svar har gitt oss en ny måte å jobbe på hvor fokuset er nå på observasjoner og språk. Å gi rom, tid og muligheter for barna til å observere sammen med oss voksne samtidig som vi er lydhøre for deres observasjoner, gir oss et innblikk i hvor, hva og hvorfor barna ser det de ser. Å bruke dette som utgangspunkt for videre forskning, lek, forming og opplevelser gir en unik mulighet for utvikling av kunnskap og samhold både hos barn og voksne. Å knytte aktivt språket opp mot det vi observerer gjør at barna får flere begreper i bruk, og et rikere ordforråd til bruk for å kunne diskutere og undre seg videre med, og dermed en dypere forståelse.

Vi har jobbet mye med å få realfag «ned» på et plan som føles trygt for de voksne. Å komme bort fra tanken på at bare telling er matte, og at det trengs spesielle opplegg eller kunnskaper for å stimulere dette. Å kunne se realfag i det hverdagslige har vært målet, og gjennom observasjoner og språk har vi stadig fått ny inspirasjon til nye spennende realfagsopplevelser i barnehagen.

  • Å være bevisst på observasjon, gir mange muligheter i hverdagen. Lytte, smake, føle, se og høre kan være utgangspunkt for mange aktiviteter som er morsomme for barn og voksne.

  • Å bruke språket bevisst stimulerer til samtaler, resonnement, utforsking, argumentasjon og ikke minst et utvidet ordforråd og kunnskap.

Verkstedet vil inneholde noen observasjonsoppgaver med refleksjon/diskusjon rundt i fellesskap, og en presentasjon (Powerpoint) med erfaringer og innspill til videre realfagsarbeid.