Matematikk i overgang fra barnehage til skole

Fargebilde av Else Devold
Else Devold
Jeg er lærerspesialist i begynneropplæring på Nordtvet skole. Jeg jobber som lærer i matematikk på småskoletrinnet og med skolestartere i barnehager som ligger i nærheten av skolen.  Jeg er utdannet førskolelærer og har hovedfag i barnehagepedagogikk og videreutdanning i lesing og regning. I tillegg til å jobbe som lærer holder jeg kurs for barnehagepersonale og lærere om språk og om matematikk. Jeg her skrevet flere bøker om matematikk i barnehagen.

Målgruppe: storbarnsavdeling og ledere

Jeg har satt av to timer i uken til å være sammen med førskolebarn året før de skal begynne på Nordtvet skole.  Førskolebarna kommer hit til skolen sammen med personale fra barnehagen og deltar på 1 times mattelek sammen med meg.
Jeg er opptatt av at barna skal få gode erfaringer med å delta i voksenstyrt lek og aktivitet. Jeg «rammer inn barnas aktivitet» , jeg leder aktiviteten men er opptatt av barn lærer mest når de leker og er aktive. Jeg har fokus på noen grunnleggende matematiske begreper slik som problemløsing, sortering, tall og antall, rekkefølge og mønster. Jeg planlegger innholdet i en time – men er opptatt av barns medvirkning så barnas ideer og innspill styrer ofte mye av innholdet i timen.  Skoleåret 2018/2019 har det vært 60 barnehagebarn fra 6 barnehager her på skolen – noen fire ganger og andre 15 ganger. Barna kommer samme med personale fra barnehagen noe som har ført til at vi nå har et tettere samarbeid med flere barnehager om overgangen fra barnehage til skole.

Jeg vil gjerne fortelle om hvordan vi organiserer matematikk for skolestartere året før skolestart. Jeg vil vise tegninger og bilder og vise hvilke aktiviteter som er både faglige og populære.