Favoritter fra Espira Pi-parken! Lekende matematikk med ting dere har i barnehagen

Oda Bjerknes er utdannet barnehagelærer og arbeider som realfagspedagog i Espira Pi-parken, et realfagssenter for 5-åringer. I sitt arbeid legger hun til rette for at barn skal møte blant annet matematikk gjennom lekende aktiviteter og utforskende arbeidsmåter. Oda er spesielt opptatt av å tilrettelegge det fysiske miljøet for realfaglig lek og aktivitet.

Verksted – Espira Pi-parken
Oda vil fortelle litt om hennes arbeid med matematikk og barnehagebarn i Espira Pi-parken, før hun inviterer dere med på enkle aktiviteter hvor utforskende arbeidsmåter er i fokus. Hun vil vise dere noen eksempler på hvordan dere kan jobbe lekende med matematikk med det dere allerede har i barnehagen!