Geitekillingen som kunne telle til 10: undring og utforskning av tall

Undring og utforskning er viktig for barns matematiske utvikling, men når man jobber med tallforståelse blir ofte fokus satt på telleferdigheter og øvelser. Målet med verksted er å sette fokus på mulighetene for undring og utforskning i tall. Deltagere vil bli kjent med og prøve ut noen aktiviteter, samt prøve å skape aktivitetene selv.

Elena Bøhler, universitetslektor ved barnehagelærerutdanningen Oslomet. Er utdannet barnehagelærer fra Russland, cand. ped, med interesse i barnas matematiske utvikling og pedagogisk arbeid med tema « Antall, rom og form» i barnehagen.

Pirabahini Somasundaram, barnehagelærer og universitetslærer, jobber delt i  Lakkegården barnehagen (Oslo) og ved barnehagelærerutdanningen ved Oslomet. Utdannet lærer fra Sri-Lanka med erfaring fra barne- , ungdom- og videregående skole fra Sri- Lanka.