Geitekillingen som kunne telle til 10: undring og utforskning av tall

E. Bøhler og P. Somasundaram, OsloMet

Undring og utforskning er viktig for barns matematiske utvikling, men når man jobber med tallforståelse blir ofte fokus satt på telleferdigheter og øvelser.  Målet med verksted er å sette fokus på mulighetene for undring og utforskning i tall. Deltagere vil bli kjent med og prøve ut noen aktiviteter, samt prøve å skape aktivitetene selv.