Hypatia i barnehagen – erfaringer fra et prosjekt gjennom Erasmus+

Målgruppe: ansatte i barnehagene, ansatte i SFO, ansatte på småtrinn i skolene og ansatte i høgskoler og universitet

På dette verkstedet vil vi først fortelle om våre erfaringer med deltakelse i et internasjonale prosjekt i samarbeid med Nord Universitet der vi reiser, utforsker og utveksler hverandres praksiser på tvers av landegrensene. Så langt har vi besøkt barnehager i Gøteborg, Madrid, Chania og Ankara. Hvert land har sitt fokusområde i forhold til utforskende arbeid som innebærer alt fra uteliv hele året til koding/programmering og lek med skygger. Vi vil vise eksempler på arbeidet på matematikkfeltet i de landene vi har besøkt og hvordan vi selv jobber med utforskende arbeid i våre barnehager.

Videre vil vi beskrive hva dette prosjektet har resultert i for Enhet barnehage i Levanger kommune så langt. Vi er i ferd med å bygge opp vår egen møteplass i Rådhuset: et verksted for aktiviteter med barn og for veiledning og opplæring av ansatte. Verkstedet vårt kan gi inspirasjon til andre kommuner og barnehager som ønsker å etablere lignende møtepunkter.

Vi som kan presentere prosjektet er:
1.       Turid Langås, pedagogisk leder i Ekne barnehage
2.       Randi Hindberg, styrer i Ekne barnehage
3.       Kari Olafsen Aunet, enhetsleder for kommunale barnehager i Levanger kommune