Matematikkaktiviteter i uterommet

Heidi, Mari, Hanne og Audhild vil fortelle om sitt arbeid med realfag utendørs med barna i Haukvatnet friluftsbarnehager, som består av Haukåsen og Nilsbyen friluftsbarnehage.

De vil fortelle hvordan de arbeider med matematikk på en lekende og aktiv måte med alle barna i barnehagen. I verkstedet vil dere få mange tips til hvordan dere kan jobbe med antall, rom og form utendørs, og hvordan dette praktisk kan organiseres. Deltagerne vil få mulighet til å prøve ut noen av favorittene.

Heidi Haugmo Hoel er utdannet førskolelærer. I sitt arbeid med friluftsliv ser hun hvor enkelt realfag kan integreres i hverdagen, både spontane og planlagte aktiviteter.  Hun er spesielt opptatt av at barna skal få tid og rom til å tenke ut løsninger selv og å være en voksen som undrer seg sammen med barna.

Mari Stjern er utdannet barnehagelærer, har alltid vært svært begeistret for å jobbe med de yngste barna. Hun er spesielt opptatt av å gi barna førstehåndserfaring i matematiske begreper og matematikk, dette gjennom lek og aktiviteter sammen med barna. For de yngste barna er hun opptatt av å ta tak i det barna interesser, og å bygge videre på dette.

Hanne Solem er utdannet førskolelærer, har jobbet i Haukvatnet friluftsbarnehage, Nilsbyen,  siden 1996. Hun har vært opptatt av å ta realfaget ut i naturen, og sammen med barn utforske, reflektere og bli inspirert til å se matematikken i lek og hverdagsaktiviteter- både ute og inne.

Audhild Lillegård er utdannet førskolelærer med videreutdanning i spes.ped. Hun har gjennom arbeidet i friluftsbarnehage blitt mer opptatt av realfag og ser muligheten i å gi barna økt nysgjerrighet og kunnskap om matematikk gjennom å være en aktiv voksen i naturen. Hun er spesielt opptatt av å møte enkeltbarnet i hverdagssituasjoner ved å stille undrende spørsmål ut i fra deres forutsetninger og behov.