Mekaniske leker

AutoSTEM (Automata for STEM promotion at early stage of education) er et europeisk samarbeidsprosjekt. Navnet betyr «mekaniske leker for å fremme realfag tidlig i utdanningsløpet». Automata er mekaniske leker, små kinetiske kunstverk som er fascinerende og morsomme og begeistrer både barn og voksne. De bygger en bro mellom realfag og kunstfag. Når barn ser mekaniske leker beundrer de deres skjønnhet, undrer seg over hvordan de fungerer og får lyst til å leke med dem. Det blir enda sterkere når barn får mulighet til å lage egne mekaniske leker. Denne fascinasjonen for mekaniske leker er et godt utgangspunkt for å jobbe tverrfaglig med kunst og realfag i barnehagen. Prosjektet handler om å utvikle aktiviteter og materiell (leker) som barnehager kan bruke til å jobbe med kunst og realfag. Denne utviklingen skjer i samarbeid med barnehagepersonalet. På verkstedet vil du bli kjent med lekene som vi har utviklet og ideene hvordan du kan bruke dem i barnehagen for å jobbe med matematikk på en engasjerende og kreativ måte. Du vil utforske lekene og lage ei leke selv, som du etterpå kan bruke i din barnehage. Du kan også bidra med dine ideer og innspill for å videreutvikle og forbedre våre ideer. Du finner mer informasjon om prosjektet på Internett: https://www.autostem.info/autostem/

Oliver Thiel er førsteamanuensis ved Dronning Maud Minne Høgskolen for barnehagelærerutdanning. Han har undervist i matematikkdidaktikk i over 20 år, både i Tyskland og Norge. Han har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til barnehagebarns læring og forståelse av matematikk, samt barnehagelærerens rolle i barns matematiske utvikling. Hans aktuelle utviklingsprosjekt AutoSTEM handler om å bruke mekaniske leker for å jobbe med realfag i barnehagen.