Mekaniske leker i barnehagen – funn fra realfagsprosjekt

Foredraget presenterer didaktikken, ideene og funn fra det europeiske utviklingsprosjektet AutoSTEM (Automata for STEM promotion at early stage of education).

Navnet betyr «mekaniske leker for å fremme realfag tidlig i utdanningsløpet». Målet med prosjektet er å undersøke hvordan mekaniske leker kan berike barns lek for å fremme en bedre forståelse av naturvitenskap, teknologi og matematikk (realfag) i barnehagen. AutoSTEM bruker en relasjonell lekbasert pedagogikk (Hedges & Cooper 2018) og et dynamisk læringsbegrep (Broström 2017). I kurs og verksteder presenterer vi AutoSTEMs pedagogiske materialer og ideer til barnehageansatte som lager sine egne mekaniske leker. Etterpå bruker de disse ideene og lekene sammen med barn i barnehager. Det omfatter både leker som barn kan lage selv og leker som barn utforsker og leker med. Til slutt rapporterer barnehagepersonalet sine erfaringer til forskergruppen. Deltakelse i prosjektet er frivillig og deltakere kan når som helst trekke seg tilbake. Deltakernes personvern vil bli beskyttet hele tiden. Når vi bygger automat, bruker vi resirkulerte materialer, når det er mulig, for å ta vare miljøet. Ved hjelp av prosjektets pedagogiske materialer kan barnehagelærere bygge videre på kreativitet og lek og stimulere barns undring samt evne til å stille spørsmål og mestre nye ferdigheter. Det fokuserer spesielt på introduksjonen av matematiske begreper og gir barn varierte erfaringer og muligheter til å oppdage og forstå disse begrepene.

Oliver Thiel er førsteamanuensis ved Dronning Maud Minne Høgskolen for barnehagelærerutdanning. Han har undervist i matematikkdidaktikk i over 20 år, både i Tyskland og Norge. Han har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til barnehagebarns læring og forståelse av matematikk, samt barnehagelærerens rolle i barns matematiske utvikling. Hans aktuelle utviklingsprosjekt AutoSTEM handler om å bruke mekaniske leker for å jobbe med realfag i barnehagen.