Numicon i barnehagen

Vi tenker oss å presentere hvordan vi jobber med numicon som materiell fra 1 år og gjennom alle årene barna er i barnehagen. Litt om hvordan vi legger opp til å utvikle det materielle for å tilpasse de ulike alder og utviklingsnivå det er i barnehagen. Vi ønsker også å få frem verdien av ett materiell som ikke har noen fasit, det er ett materiell som barna selv skal kunne utforske på flere ulike måter.

Vi vil legge opp til praktiske oppgaver som kan gjennomføres og utforskes på verkstedet. Det vi da ønsker å starte med etter en presentasjon om hvordan vi i hovedsak jobber med materiellet, vil deltakerne få utforske litt på egenhånd. Vi vil sette deltakerne inn i barnas opplevelse, ved å presentere materiellet sånn vi gjør første gangen for våre 1 og 2 åringer med kun tallbrikker og brett. Videre vil deltakere få utforskingsoppgaver vi gir til barna som er eldre, hvor vi da tilfører flere elementer fra materiellet. Utforskingsoppgaver med forundringspose, plugger og vekt bla.

 

Marianne-Selnes-1.jpg
Marianne Selnes: Vært pedagogisk leder på småbarn i Dønski Barnehage siden 2015. Hun har vært en del av prosjektgruppen og matteveileder siden barnehagen ble en realfagsbarnehage i 2015. Hun har fordypning i småbarnspedagogikk og brenner for realfag med de yngste barna.
Gro%20Synn%C3%B8ve%20Rugtveit.jpg
Gro Synnøve Rugtveit: Vært pedagogisk leder i Dønski barnehagen siden 2011. Hun har også vært en del av prosjektgruppen og matteveileder siden barnehagen ble en realfagsbarnehage i 2015. Barnehageåret 2018-2019 tok hun videreutdanning naturfag og matematikk i barnehagen på OsloMet. Hun startet på småbarn, men jobber nå med de eldste barna.