Progresjon i matematikk - utvikling eller måloppnåelse?

Elena Bøhler, OsloMet

Progresjon er blitt synlig i rammeplanen og flere barnehager lager progresjonsplaner, som er rettet mot bl.a. "Antall, rom og form". Imidlertid tolkes progesjon i matematikk forskjellig, det gjenspeiler seg i planer og praktisk arbeid. Målet med presentasjonen er å problematisere begrepet progresjon ut fra forskjellige læringssyn, drøfte tolkning av progresjon i rammeplanen og beskrive spesifikke trekk som gjelder progresjon i matematikk.