Progresjon i matematikk - utvikling eller måloppnåelse?

Progresjon er blitt synlig i rammeplanen og flere barnehager lager progresjonsplaner, som er rettet mot bl.a. "Antall, rom og form". Imidlertid tolkes progesjon i matematikk forskjellig, det gjenspeiler seg i planer og praktisk arbeid.

Målet med presentasjonen er å problematisere begrepet progresjon ut fra forskjellige læringssyn, drøfte tolkning av progresjon i rammeplanen og beskrive spesifikke trekk som gjelder progresjon i matematikk.

Elena Bøhler, universitetslektor ved barnehagelærerutdanningen Oslomet. Er utdannet barnehagelærer fra Russland, cand. ped, med interesse i barnas matematiske utvikling og pedagogisk arbeid med tema « Antall, rom og form» i barnehagen.