Puslespill i to og tre dimensjoner.

Puslespill kommer opprinnelig fra det engelske ordet puzzleog betyr opprinnelig gåte eller problem (stor norske leksikon). På dette verkstedet skal vi løse gåter med to type brikker: tangrambrikker og jovobrikker. Tangram er et kinesisk puslespill med mange mulighet. Med jovo kan vi lage tredimensjonale puslespill.
Deltakerne skal på dette verkstedet arbeide praktisk og utforskende med mange forskjellige oppgaver og oppgaveideer. Det matematikkfaglige fokuset vil være sammensatte figurer i to og tre dimensjoner. 

Anne-Gunn Svorkmo har arbeidet ved Matematikksenteret siden 2004 og har jobbet med mange av senterets skoleutviklingsprosjekter rundt omkring i landet. Hun har tidligere jobbet som lærer både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet.