Tidlig innsats allerede i barnehagen?

Å legge til rette for å skape nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger, er viktig for barns utvikling i matematikk. Jo tidligere man vekker denne interessen, dess bedre. Kan det å skape nysgjerrighet, matematikkglede og interesse ses på som tidlig innsats og hvordan oppnår vi eventuelt dette?

Vi vil gi et eksempel på hvordan man kan invitere barn inn i problemløsningsaktiviteter, hvor barna får bruke ulike representasjoner. Vi tar utgangspunkt i en problemløsningsaktivitet og vil arbeide med aktiviteten på ulike måter. Vi vil legge vekt på hvordan barna kan gjøre konkrete og fysiske erfaringer, og hvordan barna kan dokumentere disse erfaringene. Det vi presenterer på dette verkstedet er knyttet til en modell som består av fire faser. Gjennom laborerende aktiviteter, bruk av ulike representasjoner, modellering, resonnering og kommunikasjon skal deltakerne få erfaringer og innblikk i de ulike fasene.
Vi har brukt denne modellen som grunnlag for planlegging av intensiv undervisning på skolen. Vi vil undre oss sammen med og utfordre deltakerne på hvordan denne modellen kan være til hjelp i planlegging av problemløsing i barnehagen.

Olaug%20Lona%20Svingen.png
Olaug Lona Svingen er ansatt ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. På senteret har Olaug arbeidet med læringsstøttende prøver for 6. Trinn, MAM-prosjektet og vært prosjektleder for utvilking av kompetanseutviklingspakker om elever som presterer lavt i matematikk. Olaug har over 20 års undervisningspraksis fra grunnskolen, hovedsaklig på fådelt barneskole.

 

Svein%20Anders%20Heggem.png
Svein Anders Heggem har jobbet på ungdomstrinnet i Kristiansand og Lillesand gjennom 40 år. Han har bred erfaring bl.a. fra  ulike råd, utvalg og  skoleutviklingsprosjekter.  Han har i dag permisjon fra lærerjobben ved Lillesand ungdomsskole for å utvikle kollegabaserte etterutdanningspakker ved Matematikksenteret hvor han også er en av senterets ressurspersoner. I tillegg jobber han som fagveileder i matematikk ved Oppvekstsektoren i Kristiansand.