Vil du være med på leken? Vi leker og lærer med Blue-bot

Fargebilde av Gunn Tunstad
Gunn Tunstad
Jeg jobber nå som kontaktlærer på Svarholt skole i Stamsund, men har jobbet 12 år i barnehage og 12 år i skolen. Jeg er opptatt av variert og utforskende undervisning der barna er aktive. Ved å legge til rette for varierte matematikkaktiviteter og matematiske erfaringer vil en nå flere barn.

På dette verkstedet ser vi på hvordan roboten «Blue Bot» kan brukes til koding for barn i barnehagen.  Vi bruker roboten for å leke og arbeide med problemløsing, utforsking og begrepstrening. Deltagerne skal arbeide praktisk med forskjellige oppgaver.
Utforsking handler om at barn leter etter mønstre og finner sammenhenger. Vi legger mer vekt på strategiene og framgangsmåtene enn på løsningene. Problemløsing handler om å finne en løsningsmetode på problem barna ikke kjenner fra før. Koding er en del av algoritmisk tenking og er viktig i prosessen med å utvikle strategier og fremgangsmåter og innebærer å kunne bryte ned et problem i delproblem som kan løses systematisk.