Nasjonal nettverkssamling: Sammen om oppdraget 2019

Logo sammen om oppdraget
Den årlige nettverkssamlingen "Sammen om oppdraget" arrangeres på Gardermoen 5. og 6. november.

Hovedtema i 2019 er samarbeid mellom skole og PPT, og hvordan Statped og UH-sektoren kan bidra inn i dette samarbeidet.

På nettverkssamlingen samarbeider de ulike fagmiljøene om problemstillinger knyttet til matematikkvansker. Samlingen er et tiltak for å bygge opp et sterkt kompetansemiljø på dette området i Norge, ved å utnytte og utvikle kompetansen som finnes i de ulike miljøene.  

Tid
5. og 6. november 2019

Sted
Radisson Blu Airport hotel, Gardermoen

Påmeldingsfrist
21. oktober 2019

Målgruppe
PPT, utviklingsansvarlig kommune/fylkeskommune, Statped og universiteter og høyskoler.

Deltakeravgift:
Det er ingen deltakeravgift. Påmelding inkluderer én overnatting, lunsj begge dager og middag den 5. november. 
Du dekker kun reise og eventuelt tilslutningsdøgn fra 4. – 5. november.
Tilslutningsdøgn bestiller du selv direkte til hotellet.
Påmelding er bindende og deltakere som ikke møter, faktureres for kostnader vi har til hotellet.

Forberedelse til nettverkssamlingen 

«Sammen om oppdraget 2019» er en nettverkssamling. Det betyr at vi har forventninger til at deltagerne skal delta i faglig samarbeid. 

Vi ønsker derfor at alle forbereder seg til samlingen. 

Forberedelser til tirsdag og onsdag

Til økten «Tverretatlig samarbeid for inkludering og mestring» ber vi om at deltakerne tenker igjennom følgende spørsmål: 

  • Hva fungerer godt i samarbeidet mellom PPT og skole per i dag? 
  • Beskriv det systemrettede arbeidet i deres kommune/region? 
  • Hvor har vi utviklingspotensialer? 
  • Hvilke hindringer finnes når det ikke fungerer og hva er det som gjør at noe fungerer godt? 
  • Hvilken rolle kan Statped/UH-sektor ha inn i et slikt samarbeid? 

Til paralleller onsdag: 

Det er forarbeid til alle parallellene. Det kan være å lese forskningsartikkel, case-beskrivelse eller fagstoff knyttet til arbeid med moduler. Artikler og case-beskrivelser sendes ut på mail etter at påmelding er avsluttet. 

 

Meld deg på her 

 

Program tirsdag 5. november

Tid Innhold  
10:00-10:30

Velkommen til nettverkssamling
Olaug Lona Svingen

 
10:30-12:00

Hvordan kan skole og PPT samarbeide for inkludering og mestring
Lars Arild Myhr

Plenum
12:00-13:00

Lunsj

 
13:00-14:30

Tverretatlig samarbeid for inkludering og mestring

  • Hvordan kan skole og PPT samarbeide om utvikling av praksis?
  • På hvilken måte kan PPT, Statped og UH-sektoren være et relevant støttesystem for skolen?
Plenum
14:30-15:00

Pause

 

15:00-16:15

Samarbeid PPT/Skole – Hva skal til for å lykkes? Sett fra tre perspektiver
PPT v/Gry, Skoleledelsen v/Dorthe, Lærerne v/Haakon 
Skien PPT og Stigeråsen skole

Plenum
18:30 Middag

 

 

Program onsdag 6. november

Tid Innhold  
08:30-09:30

Samarbeid mellom spesialpedagog og lærer for et tilpasset tilbud i matematikk
Anita Movik Simensen

Samarbeid mellom skole og PPT i en case fra 9. trinn
Svein Aastrup

Intensiv opplæring
Modul fra kompetanseutviklings-pakker laget av Statped og Matematikksenteret

Paralleller
09:30-10:00

Pause

 
10:00-11:00

Hva sier forskning om årsakene til at resultatene av en intervensjon opprettholdes eller fader ut?
Anita Lopez-Pedersen

Samarbeid mellom skole og PPT i en case fra 5. trinn
Svein Aastrup

Undersøke skolens vurderings- og oppfølgingspraksis
Modul fra kompetanseutviklings-pakker laget av Statped og Matematikksenteret

Paralleller
11:00-11:30

Pause

 

11:30-12:15

Utredning av dyskalkuli – hovedoppgaver og ansvar mellom opplæring og helse
Tone Dalvang

Plenum
12:15-13:15

Lunsj

 
13:15-14:30

Logopedisk utredning av räkneförmåga vid Danderyds sjukhus
Olof Tyche og Carina Ode

Plenum

14:30-15:00

Oppsummering og avslutning
Olaug Lona Svingen