Hvordan kan skole og PPT samarbeide for inkludering og mestring?

Lars Arild Myhr

Målsettingen i Overordnet del er å gi alle elever likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av deres forutsetninger. Denne ambisjonen krever at alle aktører samordner innsatsen for elevenes læringsutbytte. Forbedringsarbeid må ledes og forankres i skolen og skolens ledelse. Videre bør samspillet med PP-tjenesten, Statped og UH-sektoren utvikles som et relevant støttesystem for lærernes profesjonelle læringsfellesskap