Slik deltar du i Abelkonkurransen

Illustrasjons fra Abelkonkurransen
Abelkonkurransen består av to innledende runder og en finale. Alle deltagere og lærere må sette seg godt inn i reglene før konkurransens første runde. Abelkonkurransen er primært for elever i videregående skole.

Om du har lyst til å være med, ta kontakt med læreren din. Om ingen lærer ved din egen skole kan hjelpe til, kan du godt delta ved en annen skole enn din egen. Du må da finne en skolekontakt der. 

Første runde i Abelkonkurransen 2021 er 11. november, andre runde er 20. januar 2022.
Oppgavene legges ut på på konkurransesiden https://oppgaver.abelkonkurransen.no/, hvor elevene logger seg direkte på via Feide, eller med brukernavn og passord.
Elever på skoler som ikke har Feide kan delta med brukernavn og passord. Kontaktlærer må på forhånd registrere disse elevene. 
 

Sjekk at Feide er aktivert!

Alle som skal delta i konkurransen må aktivere Abelkonkurransen i FEIDE. Dette foregår ved at IT-ansvarlig på skolen, kommunen eller fylkeskommunen aktiverer Abelkonkurransen i FEIDEs kundeportal. Vi oppfordrer alle som skal være med om å kontrollere at dette er i orden. Om det ikke er det, ta kontakt med IT-ansvarlig, eller ta direkte kontakt med ansvarlig for Feide i din kommune/ditt fylke

Består av tre runder

Den første og andre runden i Abelkonkurransen foregår digitalt på skolene. I den første runden får deltagerne 20 oppgaver, hver med fem svaralternativer. Oppgavene skal besvares i løpet av 100 minutter. De 10 prosentene som gjør det best, går videre til andre runde. Her får elevene 10 oppgaver, som også skal besvares i løpet av 100 minutter.

Resultatene fra de innledende rundene summeres, og de beste 20, og ofte noen til, blir invitert til finalen som foregår ved NTNU i Trondheim. Her får deltagerne fire timer på å løse fire oppgaver. 

Se film fra Abelkonkurransen 2019/2020:
 

 

Viktig informasjon til lærere 

Abelkonkurransen skal gjennomføres i løpet av 100 minutter, og det må være en lærer til stede. Alle deltagere må derfor ha en egen skolekontakt (en lærer). Skolekontakten må registrere seg før 1. november. Om du har registret deg som skolekontakt tidligere, kan du se bort fra dette, men om du har skiftet e-postadresse må du registrere deg på nytt. 

En ukes tid før konkurransen vil alle skolekontakter få informasjon via e-post om konkurranserutiner og regler. Det er skolekontaktens ansvar å følge med om elevene går videre til neste runde. 

%C3%85rshjul%20Abelkonkurransen%20v3%402x.png