Fag- og forskingskonkurransar

Det finst fleire fagkonkurransar for elevar i vidaregåande skule.

Elevar som deltek i dei nasjonale konkurransane er med å kjempe om spanande finaleveker og plass på landslaget som deltek i dei internasjonale finalane. 

Les om alle fag- og forskingskonkurransane hos Forskningrådet