Hopp videre med Kenguru

Hopp videre med Kenguru - bord
Mange av oppgavene fra Kengurukonkurransen er problemløsningsoppgaver som egner seg til å bruke i den ordinære matematikkundervisningen. Hopp videre med Kenguru er ressurser med forslag til hvordan du som lærer kan bruke kenguruoppgaver til å utforske videre.

Hopp videre med Kenguru viser eksempler på hvordan oppgaver fra Kengurukonkurransen kan brukes som en start for videre utforsking. Hver ressurs starter med en kenguruoppgave, og de påfølgende oppgavene er en utvidet versjon av spørsmålet i originalen. Vi har enten tatt inn nye betingelser, eller snudd om på problemstillingen.

Hensikten med Hopp videre med kenguru er at elever kan arbeide og utforske én og samme idé fra ulike innfallsvinkler og med variert vanskegrad. Når de får presentert en mer kompleks problemstilling knyttet til en oppgave de er kjent med, utfordres elevene på et høyere faglig nivå.

Originaloppgaven i Hopp videre med Kenguru har vi merket med oppgavenummer og årstall slik at det er enkelt å finne fasit med korte løsningsforslag i oppgavebanken på våre nettsider. De påfølgende oppgavene er nummerert, og du kan velge de oppgavene som er mest egnet for elevene dine. Originaloppgaven har fem svaralternativer, mens de andre oppgavene er uten svaralternativer. 

Klikk på bildene for utskriftsvennlig versjon (PDF).

hoppvidere%20ecolier%202020B%20-%20PNG.png
 

hoppvidere%20Benjamin%202020%20-%20PNG.png

 

 

hoppvidere%20ecolier%202020A%20PNG.png

 

 

hoppvidereecolier2020C%20-%20PNG.png

hoppvidereecolier2020D%20PNG.png

Eldre versjoner

oppgave-fra-Ecolier-2018.png

 

 

Kenguru%20Novemberkonferansen%202018%202.jpg

Kenguru%20Novemberkonferansen%202018%203.jpg

Kenguru%20Novemberkonferansen%202018%204.jpg