Fordypning i matematikk

Arbeidstegning båt
Til faget Fordypning i matematikk er det utarbeidd ei rettleiing. Rettleiinga viser undervisningsopplegg som ivaretek fleire av kompetansemåla i faget.

Læreplan i fordypning matematikk

Lærplana i fordypning matematikk ligg på Utdanningsdirektoratet sine heimesider.

Rettleiing til faget fordypning i matematikk

Eksempla i rettleiinga er utarbeidd av Matematikksenteret. Undervisningsopplegga heng til ein viss grad saman og byggjer på kvarandre. Det vil du også sjå i sjølve opplegga.

For  å arbeide med eitt av undervisningsopplegga må du ha lasta ned GeoGebra på pcane elevane skal arbeide på. GeoGebra er gratis programvare og kan laste det ned her. GeoGebra er også obligatorisk hjelpemiddel på eksamen i grunnskolen, derfor er det god trening å bruke denne programvaren her også.  

Eksempel på aktivitetar til  “Læreplan forsøk i fordypning matematikk på ungdomstrinnet”:

Filer til undervisningsopplegga: "Finn_sammenhengene.xlsx"

Lenke til ressursen "Proporsjoner i bilder": Geogebra-fil (fyr) og Geogebra-fil (maskene)