Lærerveiledning til kahooten "Større, mindre, like mye eller bare nesten?" (quiz)

Logo Kahoot!
Denne Kahooten omhandler multiplikasjon og divisjon med desimaltall, og er laget som en quiz. Den består av ni regnestykker som elevene ikke skal løse, men vurdere omtrent hva svaret blir. Å øve seg på å bruke logikk og tallforståelse til å anslå svar er en viktig del av resonneringskompetansen. Elevene får trening i å gjøre raske overslag slik at de kan gjøre regnestykkene i hodet og komme fram til et omtrentlig svar. 

St%C3%B8rre%20mindre%20eller%20bare%20nesten%20quiz.png
Klikk på bildet for å gå til quizen.

Kahooten er laget som en quiz og vil være konkurransepreget i form av at det gis poeng både for å svare riktig og for å svare raskest. Poengene blir også vist i en oversikt etter at hvert spørsmål er besvart. Et konkurransepreget miljø kan være hemmende for elevenes læring. Konkurransen kan blant annet føre til at noen elever anser det som viktigere å vinne enn å forstå hvorfor en løsning er riktig eller ikke, hvorfor forskjellige løsningsmetoder gir riktig svar og hvordan medelever tenker. Andre elever kan føle seg stresset og gi opp, som igjen kan føre til dårligere selvbilde og lav motivasjon i matematikk. Det er derfor viktig å understreke at du som lærer må vurdere om din elevgruppe greier å konsentrere seg om å forstå matematikken slik at konkurransedelen ikke får negative konsekvenser for elevenes læring i matematikk.

Vi anbefaler at elevene arbeider sammen i par. I tillegg til at par kan bidra til å ufarliggjøre konkurranseformen bør elevene som samarbeider få mulighet til å diskutere sine tanker og ideer. Bruk god tid på hver oppgave. Hvis elevene svarer forskjellig er det viktig at de får god tid til å diskutere og oppklare eventuelle misforståelser før kahooten fortsetter. Utfordre elevene til å forklare hvordan de tenker og hva de diskuterer i parene. Kahooten kan fungere både som en oppstart/repetisjon eller som en avsluttende aktivitet på temaet, avhengig av trinn og nivået på elevene. Dette er en fin aktivitet for læreren til å øve på å bruke samtaletrekk til å styre samtalen. Les mer om samtaletrekk her.

Oppgave 1

Svaret blir større enn 6943.At svaret blir større når man deler med tall mellom 0 og 1 kan være vanskelig å forstå for noen elever. En måte å forklare det på er å bruke målingsdivisjon, for eksempel fordeling av brus. Man har åtte flasker cola som skal fordeles og hvert barn skal få en flaske hver, da er det nok til åtte barn. Men hvis Colaen skal fordeles slik at hvert barn får en halv flaske, altså 0,5 flaske, er det nok til 16 barn. Hvis hvert barn for en kvart flaske, altså 0,25 flaske, blir det nok til 32 barn.

Oppgave 2

Svaret blir mindre enn 329. På samme måte som i oppgave 1 kan det være vanskelig å forstå at svaret blir mindre når man multipliserer med tall mellom 0 og 1. Elevene kan utfordres til å vurdere følgende eksempel. Det skal kjøpes inn sjokolade til elevkveld. Dersom man beregner én sjokolade per person, må man kjøpe enn like mange sjokolader som det er personer. Dersom man beregner en halv sjokolade per person, 0,5 sjokolade, trenger man bare å kjøpe halvparten så mange.  

Oppgave 3

Svaret blir nesten halvparten av 5367.1,976 er nesten 2. Hvis man deler et tall på 2 får man halvparten av tallet. I denne oppgaven handler det om å vurdere tallene og se om man kan gjøre de lettere å håndtere. Det er en fin strategi som elevene kan benytte i flere sammenhenger senere. 

Oppgave 4

Svaret blir omtrent 3452. 3452 · 1,018 er nesten det samme som 3452 · 1 som er 3452. På samme måte som oppgave 3 handler denne oppgaven også om å vurdere tallene og se om man kan gjøre dem lettere å håndtere.

Oppgave 5

Svaret blir omtrent en firedel av 2845.Samme som oppgave 2. I tillegg ser vi at 0,249 nesten er det samme som 0,25 som er en kvart. Hvis vi følger sjokolade-eksemplet over kan vi se for oss at barna ikke spiser mer enn en kvart sjokolade, altså halvparten av en halv sjokolade. Da trenger man fire ganger så lite is som man i utgangspunktet hadde. Å multiplisere med 0,25 kan derfor sees på det samme som å dele på 4.

Oppgave 6

Svaret blir omtrent tre ganger så stort som 3222.Samme som oppgave 1. Ettersom divisjon og multiplikasjon er inverse (motsatte) regnearter vil det å dele på en halv være det samme som å multiplisere med 2, dele på 0,25 er det samme som å multiplisere med 4 osv. 0,328 er veldig nært 0,333 som er en tredel. Å dele på en tredel er det samme som å multiplisere med 3. Svaret blir derfor omtrent tre ganger større.

Oppgave 7

Svaret blir omtrent fem ganger så stort som 498. Her kan elevene runde av 498 til 500 og 0,18 til 0,20. På samme måte som oppgave 6 vil det å dele på 0,20 være det samme som å multiplisere med 5.

Oppgave 8

Svaret blir omtrent 20.99 kan rundes av til 100 og 0,18 kan rundes av til 0,20. Vi følger resonnementet fra oppgave 2 og ser at 0,20 er `(1)/(5)`av 1, og deler 100 på 5 som er 20.

Oppgave 9

Svaret blir omtrent 6562.  0,98 rundes av til 1. 6562 multiplisert med 1 er 6562.

 

Utfordre elevene på å forklare for hverandre. Spør om de kan finne eksempler eller forklare på forskjellige måter slik at de får oppklart eventuelle misforståelser.