Å finne veien på tur

På rot

"Først skal vi gå rett frem, deretter til høyre. Etter svingen kommer klatretreet, da skal vi gå ned bakken og til venstre." Barn bruker orienteringsevnen sin når de går på tur.

Emne

Plassering og orientering

Hensikt

  • Å utvikle orienteringsevnen sin ved å legge merke til, sette ord på og huske holdepunkter og rekkefølgen av disse.
  • Å bli kjent med og bruke begreper for plassering og orientering, som over, under, høyre, venstre, rundt, rett frem o.l. 

Du trenger

Et turmål som er kjent for barna og som dere oppsøker i alle fasene beskrevet under. Fotoapparat, ark og tegnesaker.

Beskrivelse av opplegg

Denne aktiviteten kan dere gjennomføre når dere er på vei til et kjent turmål. For å utvikle orienteringsevnen sin må barna få tid og mulighet til å finne fram selv. Oppfordre barna til å legge merke til, sette ord på og huske holdepunkter og rekkefølgen av disse. Slik kan de utvikle mentale kart over omgivelsene sine. Holdepunkter er steder det er enkelt å huske og som gjør det enklere å kjenne seg igjen og orientere seg videre fra. Dette kan f.eks. være den store roten, maurtua, butikken eller et kjent skilt. Først vil barna formidle ruten til et kjent sted med muntlig språk, deretter vil de kunne huske holdepunktene i riktig rekkefølge, og etterhvert kan barna tegne disse holdepunktene som symboler på et kart.

Fase 1: å bli oppmerksomme på holdepunkt på tur

La barna få god tid til å bli kjent i terrenget dere skal bruke og «tillat» omveier via skråninga eller oppi treet. Bruk hele tiden begreper reflektert og aktivt.
Dersom barna selv ikke kommenterer holdepunkter og kvaliteter i terrenger som de synes er interessante, kan du gjøre barna oppmerksomme på dem. Bli enige om navn på disse når dere går på tur, f.eks. troll-rota, froskedammen, hvilestokken, flyndrekastestedet, edderkopphula o.l. La barna ta bilder av holdepunktene. Når dere kommer tilbake til barnehagen kan dere skrive ut disse og f.eks. laminere dem til billedkort.

Fase 2: beskrive tur-ruten før dere går

Be barna forklare veien til turmålet før dere går. Oppfordre barna til å bruke de ulike holdepunktene dere har snakket om på tidligere turer til samme sted. Dersom dere har laget billedkort i fase 1, kan barna gjerne legge disse til å legge i rekkefølge. 

Fase 3: bruke holdepunkter på tur

Ta med billedkortene i den rekkefølgen barna har lagt dem, og bruk dem til å finne veien når dere går til turmålet. Det er helt greit at billedkortene ikke ligger i riktig rekkefølge, disse kan 

barna justere selv underveis når de oppdager at vi ikke kom dit vi tenkte. Spør gjerne «Hva gikk galt?» «Hvordan kan vi gjøre slik at billedkortene stemmer med turen vi går?»

Fase 4: tegne kart over veien til turmålet

I denne fasen får barna mulighet til å tegne kart over ruta de har gått. Dette er et viktig steg på vegen til å forstå hva kart er og hvordan barna kan bruke det. Dere kan tegne kart både før turen, når dere har kommet fram til turmålet og rett etter dere har vært der. Bli enige om symbol som kan representere de ulike holdepunktene dere er kjent med, f.eks. bølger der det er vann. Det er viktig at det er barna som kommer fram til passende symboler som representerer deres virkelighet, og ikke at vi voksne presenterer standardiserte karttegn.

Bruk gjerne kartene neste gang dere går på tur, men unngå å bruke kartene som en konkurranse om hvem som kommer først fram eller hvem har tegnet riktig. Fokuser på hva vi kan bruke kart til og at det er en måte å kommunisere om våre omgivelser på. God tur!

Du kan lese mer om kart og romforståelse her.  

Rammeplanmål

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse