Bjørneoverraskelse

Bjørner i skåler

Hensikt

I denne aktiviteten skal barna få erfaringer med begrepene flere, færre og like mange. Barna blir oppmuntret til å sammenligne antall på ulike måter, og de får mange varierte møter med telling og mengder.

Du trenger

Bjørner eller annet egnet materiale, skåler/bøtter.

Beskrivelse av opplegg

Forberedelse:

Finn frem tre bøtter/esker/poser i fargene rød, gul og grønn. Legg en liten overraskelse fra bjørnene i hver bøtte uten at barna får se hva det er. Overraskelsen kan være hva som helst, enten noe spiselig, en beskrivelse av en aktivitet, en sangtekst, en leke osv. For eksempel kan det ligge en sang, en pakke rosiner, en sokk eller et instrument i hver bøtte.

Del 1: Trekke bjørner fra en stor mengde 

Bjørner i en boksSamle alle røde, gule og grønne bjørner i en stor beholder (eske, lue, pose). Barna skal én etter én trekke opp så mange bamser de klarer å holde i en hånd fra beholderen. Ikke tøm beholderen for bamser. Etterpå skal barna studere bamsene sine og organisere dem foran seg slik de ønsker. Sammen kan dere beskrive og sammenligne hvilke bamser barna fikk tak i.

Del 2: Finne fargen det er flest av

Samle alle bamsene barna har trukket i en stor haug foran dere. Nå skal dere finne ut hvilken farge barna har trukket flest av. La barna bestemme strategier/ideer for å finne ut dette. Oppmuntre alle barna til å fortelle hvordan de tenker. Noen barn kan for eksempel foreslå at bjørnene først blir sortert i rekker etter farge, for deretter å se hvilken rekke som er lengst. Andre barn kan foreslå at dere teller bjørnene i hver farge og deretter finner ut hvilket tall som er høyest. Eller kanskje barna har en helt annen strategi? Prøv ut alle ideene til barna.

Bjørner sortert på farge

Bjørner i rekker

 

 

Bj%C3%B8rner%20i%20rekker_0.jpg

Del 3: Kikke i riktig bøtte

Når dere er blitt enige om hvilken farge det er flest av, kikk ned i bøtta som har denne fargen. Hvilken overraskelse er det i bøtta? Kanskje dere nå må synge en sang eller kose dere med overraskelsen (rosiner ol.). Legg bamsene tilbake i den originale beholderen med resten av bamsene og aktiviteten begynner på nytt. Gjenta aktiviteten helt til dere har kikket ned i alle bøttene.

La aktiviteten preges av gledelig samspill, barnas ideer og alles kreative krumspring.

 

Kategori:

Hensikt:

Spørsmål / kommentar:

Beskrive

Bidrar til at barna utforsker og
oppdager antall og sammenhenger.

"Hvilke bamser fikk du tak i med hånda di?"

"Hvilken familie kan du lage av bamsene dine?"

"Har alle fått like bamser"?

"Hva er likt / ulikt?"

Resonnere

Oppmuntrer barn til å tenke,
resonnere, forklare og argumentere.

"Hvordan kan vi finne ut om alle har like mange bamser?"

"Hvordan kan vi finne ut hvilken farge det er flest av?"

"Er det noen som har en annen idé"?

"Hva betyr det at det er færre?"

"Kan vi kjenne med hånda hvilken farge bamsene har?",

"Hva kan vi kjenne med hånda?"

Utvide

Oppfordrer barna til å utforske situasjonen
videre eller dypere, til å se for seg hva som
vi skje hvis noe endres eller legges til.
Barna må visualisere og forutse.

"Tror dere at vi vil få det samme resultatet hver gang?"

"Er det noen som vil gjette hvilken farge vi får flest av neste gang?"

"Hva skjer hvis vi legger til mange flere røde bamser?»

Huske/
dokumentere

Oppmuntrer barna til å tenke over hvordan vi
kan holde oversikt over trekningene underveis
og etterpå. Gjennom å skrive ned resultatet eller
ta bilder kan vi referere tilbake til aktiviteten en
annen gang det er relevant å sammenligne antall.
Barna kan ta bilder selv, bygge med lego, tegne
resultatet eller skrive ned på annen måte.

"Skal vi ta et bilde av dette for å huske hvordan vi gjorde det?"

"Kan vi vise resultatet på en annen måte?"

"Hvordan kan vi skrive ned hvilken det blir flest av?"

 

Rammeplanmål

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper