Bump et barn!

Bump et barn - to barn i et rutenett

Emne

Romforståelse, koordinatsystem, matematiske begreper

Hensikt

I denne aktiviteten blir barna kjent med koordinatsystem. Barna erfarer hvordan feltene i systemet får navn på en systematisk måte ved at dere navngir x-aksen og y-aksen. Barna møter dermed matematiske symboler og deres betydning i en ny sammenheng.

Ved å bevege seg i systemet erfarer barna matematiske begreper som rekke, rad, inni, utenfor, neste, forrige, bak, foran, mellom, høyre, venstre. Barna får videre erfaring med å holde oversikt over gjettingen sin og over antall poeng hvert barn får.

Du trenger

Maskeringstape, kritt eller tusj på gråpapir

Beskrivelse av opplegg

Lag et 4 * 4 koordinatsystem med maskeringstape eller kritt inne i barnehagen eller utendørs. Marker x- og y-aksen ved for eksempel å angi farger langs x-aksen og terningssymboler langs y-aksen. Aktiviteten passer godt for en gruppe på 4-8 barn.

Bump et barn.png

Et barn, bumperen, står med ryggen til koordinatsystemet. De andre barna fordeler seg i feltene/koordinatene der de vil. På bumperens signal begynner barna å hoppe rundt fra felt til felt i koordinatsystemet. Etter 5-10 sekunder roper bumperen «Stopp!» og barna blir stående stille i ruta si. Bumperen velger så tre felter i koordinatsystemet som han ønsker å bumpe, og oppgir koordinatene for disse feltene. For eksempel kan ett av feltene være «rød – to». Hvis det står et barn på dette feltet så skal barnet rope «Bumpa!» og sette seg ned. Hvis det ikke er noe barn i feltet så skjer det ingenting. Etter tre gjett så bytter dere bumper, og de andre barna sprer seg i koordinatsystemet på nytt.

Still spørsmål som:

  • Hvordan kan vi huske hvilke felt vi har gjettet før?
  • Hvilke felt finnes?
  • Hvordan kan vi finne ut hvor mange felt det er til sammen?
  • Hvordan kan vi angi feltene i koordinatsystemet på andre måter?
  • Var det noen som tenkte på en annen måte? Hvordan tenkte du?

Mulig utvidelse:

  • Bumperen får ett poeng for hvert barn han bumper, og vinneren er barnet som først får 10 poeng.

Rammeplanmål

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper