ca. 30 minutter
5-10

Bygg snurrebass med plus plus-brikker

Jente som holder opp en plus plus brikke

Hensikt

Å bygge med klosser og brikker er konstruksjonslek. I konstruksjonslek utvikles romfølelsen til barna ved at de blant annet må se for seg hvordan byggverket skal bli fra flere perspektiv. De får erfaring med former og tall ved at de opplever at mindre deler kan settes sammen til større deler og ved at de må finne frem det antall brikker som de har bruk for. Når barn for eksempel bygger snurrebasser etter en oppskrift må barna følge regler og krav slik at det de bygger blir likt det som er målet for byggingen/bildet i oppskriften. Barn som bygger sammen lærer av hverandre og tar i bruk begreper som er nødvendig for å hjelpe hverandre.

Du trenger

Plus plus-brikker. Dere kan også bygge med andre typer brikker, f.eks. Lego.

Beskrivelse av opplegg

Bygge fritt: 
Barna leker fritt med plus plus-brikkene slik at de blir kjent med dem. Det kan godt være at noen av barna vil lage dyr, hus, mønster o.l. Etter ei stund kan det hende at barna ønsker å lage noe helt bestemt med brikkene. Om denne interessen ikke dukker opp spontant, kan dere berike leken ved fokusere oppmerksomheten mot noe av det barna bygger og lager. Sammen med barna kan dere studere form og størrelse på de figurene som barna lager på eget initiativ. 

Å bygge snurrebasser med plus plus-brikker:
I mange barnehager er det i perioder stor interesse for snurrebasser og spinnere. Et av barna har kanskje funnet ut hvordan det er mulig å bygge snurrebass med plus plus-brikkene? De andre barna vil kanskje lære å bygge på samme måte? Under ser vi tre snurrebasser bygd av plus plus-brikker.

Tre%20spinnere_crop.jpg

Barnet som har bygget snurrebass blir oppfordret til å forklare og vise rolig hvordan han gjør det. Første skritt er å finne ut hvor mange brikker som trengs. Når de andre barna har funnet riktig antall brikker er de klare til å følge med på instruksjonene. Barna som lytter får øvelse i å følge en oppskrift, stille spørsmål når de ikke forstår, se på en byggeprosess og herme etter. Matematiske begrep som naturlig kan komme fram er: antall, på tvers, likheter, ulikheter, oppover (loddrett), flatt (vannrett), midten o.l. Gutten sin fremgangsmåte er beskrevet her.

To barn som byggerSpinnere med  to rotorblad

 

 

 

 

 

 

 

På bildet til over til venstre ser vi spinnere med fire rotorblader, og til høyre spinnere med to rotorblader.

Kategori:

Hensikt:

Spørsmål / kommentar:

Beskrive

Bidrar til at barn utforsker og oppdager nye sammenhenger i arbeidet med spinnerne.

"Fortell meg hvordan du lager spinneren din?"

"Hvor mange rotorblader tror du vil fungere best?"

"Hva er det viktig å huske på når vi skal lage en spinner?"

Resonnere

Oppmuntrer barn til å tenke og resonnere i byggingen. Bidrar til å engasjere barn i en prøve-og-feile-prosess der stadig nye ideer må prøves ut.

"Er det flere måter å lage en spinner på?"

"Spinner den like godt/lenge om vi roterer spinneren mot høyre eller mot venstre?, Spinner den like godt om vi roterer spinneren med høyre eller venstre hånd?"

Utvide

Oppfordrer barna til å utforske situasjonen videre eller dypere, til å se for seg hva som vi skje hvis man endrer eller legger til noe. Bistår barn i å visualisere og forutse.  

"Vil noe endres om vi bygger med en annen farge?"

"Vil noe endres om rotorbladene er lengre? Eller kortere?"

"Hva vil skje hvis vi bygger spinnere med færre eller flere rotorblad?"

Huske / dokumentere

Oppmuntrer barn til å tenke på hvordan de kan holde oversikt over byggingen sin, enten for å utforske matematikken her og nå eller for å referere tilbake til den senere.

"Skal vi sammen tegne, skrive ned eller ta bilder av framgangsmåten slik at vi husker det til en annen gang?"

Tips til videre arbeid/variasjon.

Snurrebass-konkurranse!: 
Barna lager hver sin snurrebass og deltar i en konkurranse om å holde spinneren i gang lengst mulig (i tid). Dere kan bistå barna gjennom å organisere turtaking, ta tiden på spinnerne og notere ned resultater f.eks. med et enkelt diagram. Konkurransen kan lede til videre utforskning om hvilken type snurrebass som spinner lengst, hvilket underlag som fungerer best osv.

Spinner i fart

Bygge etter modell: 
Når barna har bygget noen ferdige modeller, kan disse settes på et utstillingsbrett slik at andre barn kan se etter og herme. Et alternativ er å legge frem et ark med en modell som barna kan bygge. Dere kan utfordre barna til å bygge en figur som ser likedan ut, men som er større eller mindre.

Rammeplanmål

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper