15 minutter
Hele gruppa

Former på geobrett

Former på geobrett

Emne

Geometri

Hensikt

Geometriske former

Du trenger

Geobrett og strikk

Beskrivelse av opplegg

Barna skal bruke geobrett og lag mangekanter. Bestem på forhånd hvilken type mangekanter barna skal lage eller la dem lage fritt. Når man lager mangekanter med flere enn 4-5 hjørner kan det noen ganger lønne seg å bruke mer enn et strikk pr figur. Snakk med barna om det de lager og sett navn på de geometriske formene sammen med dem:

  • Ikke fortell barna hvilken form de har laget. Still heller spørsmål som gjør at barnet må sette ord på formen! For eksempel: «Den var fin! Kan du fortelle meg hvilken figur det er du har laget her?»
  • Vær oppmerksom på at du her kan få andre figurer enn de «vanlige», regulære mangekantene, og det er kjempebra! Det er minst like viktig at barna møter nettopp de som vi ikke vanligvis tenker på når vi snakker om mangekanter. Figuren er en firkant hvis den har fire sidekanter – husk at mangekanter også kan ha hjørner som vender innover i figuren.
  • Hvis barnet ikke er sikker på hvilken figur de har laget kan dere telle antall hjørner eller antall kanter sammen.
  • Hvor mange steder må man feste strikken hvis man skal lage en trekant? Hva med en firkant?
  • Bruk gjerne matematiske begrep til å beskrive det barna har laget: Stor, liten, like stor, mindre enn, formlik, kongruent, rettvinklet, likebeint, kvadrat, rektangel. Målet er ikke at alle barna skal begynne å bruke alle begrepene, men det er lov å si for eksempel «Firkanten du har laget og som har bare rette hjørner er så spesiell at den har et eget navn! Sånne firkanter kalles for rektangler!»

La barna presentere bildet sitt for resten av gruppa etterpå og fortelle litt om hva de har laget.

1) Denne figuren er en firkant. Den har fire kanter og fire hjørner, men det ene hjørnet vender innover. 

 

Former på geobrett1

 

2) Trekantene på geobrettet til venstre er formlike. Trekantene til høyre er kongruente. Kongruent betyr at figurene har lik form og lik størrelse. 

 Geobrett-former.jpg

 

3) Her er eksempler på tre ulike trapeser (firkanter).

Former på geobrett3

 

Forslag til tilpasninger:

  • Bestem at alle skal lage for eksempel trekanter
  • La alle jobbe med en åpen oppgave om å lage ulike geometriske former og se hva som kommer fram av former og mønster på geobrettet.