Hva ser du?

Jente som titter over gjerdet

Emne

Romforståelse.
Det å gjenkjenne objekter på forvirrende bakgrunn er en del av persepsjon. Persepsjon handler om å oppfatte omverdenen med sansene og analysere denne informasjonen. Persepsjon bidrar til å utvikle en mental forståelse av rommet og bidrar derfor til romforståelse.

Hensikt

Trafikkbildet er i stadig endring og barn må øve seg på "å lese” trafikken. I denne aktiviteten støtter du barna i å utvikle sin oppmerksomhet på endringer og bidrar til at de får en begynnende forståelse av at trafikkbildet ikke er statisk.

Du trenger

Rekvisitter som kan flyttes på.

Beskrivelse av opplegg

Denne aktiviteten leker dere utendørs. Aktiviteten er en variant av “Kims lek” der barna skal lete etter endringer i omgivelsene. Ta utgangspunkt i to yttervegger. Barna står langs den ene veggen og du langs den andre slik at dere ikke ser hverandre. Mellom dere har dere et hushjørne. Merk at matematisk sett er hushjørnet en kant og husveggen en sideflate.

La barna komme rundt hushjørnet og se hvordan det ser ut i området der du står. Deretter går de tilbake. Nå kan du gjøre noen raske endringer på ditt område, f.eks. flytte på noe, ta bort noe eller tilføre noe. Så kommer barna tilbake og kikker. Kan de oppdage hva du har endret?

Leken fortsetter på samme måte, der dere bytter på hvem som endrer ting og hvem som kikker.

Smugkikking

Utvidelse av opplegget:
Ta med barnegruppen på tur i nærmiljøet. Nå skal dere gjennomføre aktiviteten dere har gjort i barnehagen i nærheten av trafikken. Dere kan gjemme dere bak et hushjørne, et gjerde, en parkert bil, en brøytehaug eller lignende. Denne gangen stiller du deg på samme side som barna. Titt ut på trafikken fra der dere står og snakk om hva dere ser. Trekk dere så tilbake slik at dere ikke ser trafikken lenger, og tell til 5. Deretter ser dere på nytt. Hva ser dere nå? Hva har endret seg? Hva er likt som i sted?

Jente smugkikker bak gjerdet

 

Rammeplanmål:
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse.

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt.