Hvem skal ut?

4 bilder

Emne

Sammenligning, sortering.
Matematiske begreper.
Resonnering, argumentasjon.

Hensikt

Matematisk kompetanse handler blant annet om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. Matematikk handler også om å tenke kreativt og utforskende. Med «Hvem skal ut?» - aktiviteter får barna mulighet til å erfare, styrke og øve seg på å lete etter likheter og forskjeller, fundere over detaljer og nyanser, argumentere for egne ideer og lytte til andres ideer. Med «Hvem skal ut?» - aktiviteter møter barna matematiske begreper i nye sammenhenger.

Du trenger

Et utvalg utstyr eller bilder. Et forslag til bilder er vedlagt denne aktiviteten.

Beskrivelse av opplegg

Vis barna fire bilder samtidig slik som presentert i vedlegget, Hvem skal ut? Du kan enten skrive ut bildene og vise på papir, eller du kan vise bildene på en skjerm, lerret, smartboard eller lignende. Det er fint hvis bildene er store slik at barna lettere kan se detaljer i dem. Gi barna god tid til å studere bildene.

Hvem%20skal%20ut2.jpg

I denne aktiviteten skal barna finne noe som er felles for tre av bildene, men ikke for det fjerde bildet. Dette bildet skal dermed ut. Oppmuntre barna til å finne argumenter for at hvert av de fire bildene skal ut hver sin gang. Pass på at dere prøver dere på alle de fire bildene før dere går videre til et nytt bildesett. Gi barna god tenketid og gi gjerne hint til hva de skal se etter hvis det er nødvendig, men uten å tilby dine begrunnelser.

Barna vil nok ofte legge merke til det samme i bildene. Oppmuntre barna til å repetere hverandre sine oppdagelser. At de samme likhetene eller forskjellene blir sagt flere ganger er bare bra. Det gir flere barn muligheten til å fortelle det de legger merke til, og de andre barna får høre begrepene og resonneringen flere ganger.

Lag gjerne fire bilder selv fra barnehagens ute- eller innemiljø. Knytt gjerne bildene til prosjekter dere ellers jobber med i barnehagen. Hvis dere for eksempel jobber med følelser så kan dere vise bilder hvor dette er tydelig, hvis dere jobber med kunst så kan dere vise bilder knyttet til det, hvis dere jobber med blomster så kan det gi fine bilder og rike samtaler.

Still spørsmål som:

 • Hva er likt på bildene? Hva er forskjellig?
 • Var det noen flere som la merke til det som Peter sa?
  Kan du si det en gang til?
 • Var det noen som tenkte på en annen måte? Hvordan tenkte du?

Vær gjerne også spesifikk i hva du ønsker at barna skal studere:

 • Da må alle se spesielt på antall klosser på bildene – snakk med naboen om hva som er likt og forskjellig med dem.
 • Hva er likt med føttene/munnen/pelsen til en katt og en hund?
  Hva er forskjellig

   

Rammeplanmål:

 • Fagområdet antall, rom og form handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.
 • Personalet skal legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barns lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler.