Krukka med mange ting

Krukka med mange ting

Emne

Sammenligne mengder og antall

Matematisk samtale og resonnering

Hensikt

I denne aktiviteten får barna erfaring med å anslå, telle og sammenligne mengder og tall.

Aktiviteten gir barna mulighet til å resonnere, samtale og bruke begreper om mengder.

Du trenger

Ei krukke eller en annen gjennomsiktig beholder.
Mange objekter av samme type som julekuler, lekedyr, mynter, kuber, baller, bjørner, klinkekuler, lekebiler, perler, makaroni, kongler eller lignende.

Beskrivelse av opplegg

Fyll ei krukke eller en annen gjennomsiktig beholder med objekter av samme type og størrelse, f.eks. julekuler. Krukka kan for eksempel stå på ei hylle eller på et bord der barna leker, eller den kan presenteres for barna i en samlingsstund. Krukka med objekter gir mulighet for å undre seg sammen om mengder. Still barna spørsmål som: «Hvor mange kan det være i krukka?» og «Hvordan kan vi finne ut hvor mange som er i krukka?»

_B3A3944.jpg

Mange barn synes det er artig å gjette hvor mange det er av noe. Å anslå en mengde er en strategi som stimulerer kritisk tenkning ved at man vurderer egne og andre sine forslag. Hvis du er tilbakeholden med å åpne krukka og telle objektene, tilbyr du også barna en mulighet til å diskutere og sammenligne strategier for å avgjøre mengder uten å telle. Slike strategier kan være nyttige når det er snakk om veldig mange objekter.

Du kan skifte ut innholdet i krukka daglig eller ukentlig med andre like store objekter, men som har en annen størrelse enn objektene som var i krukka fra før, f.eks. julekuler en dag og legobrikker en annen dag. Dette gir et godt utgangspunkt for å sammenligne dagens erfaringer med gårsdagens. Du kan stille barna spørsmål som: «Hvordan ser innholdet ut i dag i forhold til hvordan det var i går?» og «Kan vi bruke gårsdagens strategi til å finne mengden? Er det en annen måte som er mer lur i dag?».

_B3A4019.jpg

Når dere fyller krukken med veldig små objekter, f.eks. perler, kan barn få erfaringer med store tall. I tillegg får barna erfaringer med volum og måling av volum. Du vil da kanskje oppleve at barna vil kunne konkludere med «jo mindre objekter, jo flere får vi plass til, desto større tall”. Matematisk korrekt er dette det samme som: «Jo mindre måleenhet, desto større blir måltallet».

Spørsmål som støtter matematisk tenkning og resonnering:

Beskrive:

 • Hva legger du merke til?
 • Hvor mange kan du se?
 • Hvordan er disse sammenlignet med det som var i krukka i går?

Resonnere:

 • Hvor mange tror du at det er?  Og hvorfor tror du det?
 • Kan det være flere eller færre enn 20? Mange eller litt flere/færre?
 • Hvor mange kan vi se og hvor mange er skjult?
 • Gjettet vi for mange eller for få? Hvorfor ble det slik?

Utvide:

 • Er det flere eller færre enn i går? Hvorfor tror du det?
 • Hva skjer med antallet hvis vi fyller krukken med lekebiler/legoklosser/perler/appelsiner?
 • Hvor mange vil vi få plass til i lekekassen, sandkassen, vasken, en annen beholder?
 • Kan vi telle på en raskere måte enn å telle en og en?

Huske/dokumentere:

 • Hvordan kan vi tegne eller skrive ned det du gjettet slik at andre kan forstå det?
 • Hva har de andre tegnet eller skrevet?
 • Er det mange som har skrevet det samme? Var det noen som var veldig nære eller veldig langt unna?

 

Matematiske erfaringer: 

Bruke begreper som mindre, større, full, halvfull, tom, flere, færre.
Forutse og forklare det som vil skje: Bjørnene er mindre enn julekulene, så da vil det bli plass til flere.
Generalisere: Hvis vi putter oppi små ting, vil vi få et større tall. 
Sette erfaringene i sammenheng: Du kan fokusere videre på måling med vilkårlige enheter, f.eks. hvis barna fyller en bøtte med sand eller dere måler en lengde med antall skritt. Barna erfarer da at de trenger flere spadetak for å fylle bøtta om spaden blir mindre, og at de får ulike antall skritt avhengig av hvem sin fot de bruker selv om lengden er den samme.

Ide hentet fra: https://nrich.maths.org/content/id/13339/Estimation%20Station.pdf

Rammeplanmål

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger