Likt og forskjellig

Bilder av to sauer og to geiter

Emne

Former, mengder, størrelser. Sammenligning og sammenhenger.

Matematiske begreper. Resonnering og argumentasjon.

Hensikt

Matematisk kompetanse handler blant annet om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. Matematikk handler også om å tenke kreativt og utforskende. Med «Likt og forskjellig» - aktiviteter får barna mulighet til å erfare, styrke og øve seg på å lete etter likheter og forskjeller og fundere over detaljer og nyanser. De får også mulighet til å analysere egenskaper ved former, mengder og størrelser, samt argumentere for egne ideer og lytte til andres ideer. Med «Likt og forskjellig» - aktiviteter møter barna matematiske begreper i nye sammenhenger.

Du trenger

Et utvalg utstyr eller bilder. Et forslag til bilder er vedlagt denne aktiviteten.

Beskrivelse av opplegg

Vis barna to bilder samtidig slik som presentert i vedlegget Likt og forskjellig (pdf).  Du kan enten skrive ut bildene og vise på papir, eller du kan vise bildene på en digital flate. Det er fint hvis bildene er store slik at barna lettere kan se detaljer i dem. Gi barna god tid til å studere bildene.

I denne aktiviteten skal barna både finne noe de synes er likt og noe de synes er forskjellig på de to bildene. Oppmuntre barna til å finne argumenter for det de mener er likt og det de mener er forskjellig. Pass på at dere gir barna god tid på hvert bildepar, før dere går videre til et nytt bildepar. Gi barna god tenketid og gi gjerne hint til hva de skal se etter hvis det er nødvendig, men uten å tilby dine begrunnelser.

Barna vil nok ofte legge merke til det samme i bildene. Oppmuntre barna til å repetere hverandre sine oppdagelser. At de samme likhetene eller forskjellene blir sagt flere ganger er bare bra. Det gir flere barn muligheten til å fortelle det de legger merke til, og de andre barna får høre begrepene og resonneringen flere ganger.

Lag gjerne bilder selv fra barnehagens ute- eller innemiljø. Knytt gjerne bildene til prosjekter dere ellers jobber med i barnehagen. Hvis dere for eksempel jobber med følelser så kan dere vise bilder hvor dette er tydelig, og hvis dere jobber med kunst så kan dere vise bilder knyttet til det. Hvis dere jobber med blomster så kan det også gi fine bilder og rike samtaler.

Still spørsmål som:

  • Hva er likt på bildene? Hva er forskjellig?
  • Var det noen flere som la merke til det som Peter sa? Kan du si det en gang til?
  • Var det noen som tenkte på en annen måte? Hvordan tenkte du?

Vær gjerne også spesifikk i hva du ønsker at barna skal studere:

  • Da må alle se spesielt på antall klosser på bildene – snakk med naboen om hva som er likt og forskjellig med dem.
  • Hva er likt med føttene/munnen/pelsen til en katt og en hund? Hva er forskjellig?

Rammeplanmål:

  • Fagområdet antall, rom og form handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.
  • Personalet skal bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenking.
  • Personalet skal legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barns lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler.