Pakkene

Pakkene sortert etter vekt

Emne

Sortering, sammenligning, størrelser.
Resonnering, argumentasjon.

Hensikt

 • Utforske tredimensjonale figurer
 • Beskrive størrelser
 • Erfare forskjellen mellom størrelse og vekt
 • Å sammenligne vekt (masse) med ikkestandardiserte måleenheter
 • Sortere etter kriterier som f.eks. fra lengst til kortest, fra tyngst til lettest, fra høyest til lavest o.l.
 • Å bli kjent med og bruke begrepene større, mindre, lengre, kortere, tyngre, lettere o.l.

Du trenger

Et utvalg av innpakkede pakker som barna kan leke med og drive utforskning med.
Sørg for at noen pakker er små, men tunge, og at andre pakker er lette, men store.

Til utvidelse trenger dere ulike typer vekter dere har tilgjengelige, f.eks. skålvekter, fjærvekt og elektronisk vekt.
Fotoapparat til å ta bilder av de ulike måtene å sortere på.

Beskrivelse av opplegg

Plasser pakkene i et område der det er lett for barna å leke og drive utforsking med dem. Vær oppmerksom på hvordan barna leker med pakkene. Noen av forslagene beskrevet nedenfor vil komme fram naturlig i barnas lek, og dere kan da berike aktiviteten med noen av spørsmålene fra tabellen. Dere kan med fordel la pakkene være en del av barnas lekemiljø over tid og gjøre aktivitetene beskrevet nedenfor flere ganger for å finne flest mulige måter å sortere pakkene på. Mest sannsynlig vil dere få ulik respons fra barna hver gang dere stiller spørsmål eller gjennomfører aktivitetene.

Aktivitet 1 – hvilken pakke vil du ha?

Be barna om å se godt på pakkene, uten å ta på dem. Hvert enkelt barn skal bestemme seg for en pakke, fortsatt uten å ta på dem. Oppfordre deretter barna til å forklare etter tur eller til hverandre hvilken pakke de har valgt og hvorfor. Barna kan få bytte pakke hvis de ønsker det. Støtt barna i å bruke matematiske begreper når de skal argumentere og resonnere. Etter å ha forklart hvilke pakker de vil ha kan barna få holde pakkene og kjenne godt på dem. Det er spennende å snakke sammen om hva som overrasket dem ved pakkene.

Aktivitet 2 – gjette på vekt

I denne aktiviteten skal barna gjette hvilken av pakkene som er tyngst og lettest uten å ta på dem. Oppfordre barna til å forklare hvordan de har tenkt. Du kan stille spørsmål som:
- Hvilken pakke tror du er tyngst?
- Hvorfor tror du den pakken er lettest?

Etter barna har gjettet og forklart, kan barna kjenne på pakkene. Kanskje er det noe som overrasket dem? Eller var det akkurat slik de trodde? Oppmuntre deretter barna til å sortere pakkene etter vekt og til å begrunne valgene de tar. Det har ingenting å si om barna er uenige om hvilken pakke som er tyngst.

Mulig utvidelse:
Snakk sammen med barna om hvordan kan vi finne ut hvilken pakke som er tyngst? Om ikke forslaget om å veie pakkene på en vekt kommer naturlig fra barna, kan dere tilby barna å bruke ulike typer vekter dere har tilgjengelige i barnehagen, f.eks. skålvekt, kjøkkenvekt, elektronisk vekt. Pakkene%20sortert%20etter%20vekt.png

Aktivitet 3 – sortere pakker

Etter at barna har sortert pakkene etter vekt, slik som i aktivitet 2, er det interessant å tenke ut og prøve ut andre måter å sortere pakkene på. Barna kan f.eks. gjøre dette hver sin gang/etter tur, og det er spennende å se på hvor mange ulike måter de kan sortere pakkene. Oppmuntre barna til å forklare hvordan de har sortert og til å bruke matematiske begreper knyttet til egenskapene til pakkene. Kanskje det blir så mange ulike måter at dere må tegne ned de ulike måtene eller ta bilde av dem for å holde oversikten? Med utgangspunkt i tegning eller bilde av de ulike måtene kan dere snakke om hva som er likt og ulikt med de ulike måtene pakkene er sortert. Slik blir barna orientert mot at et problem kan ha flere løsninger.  

Barna kan komme til å sortere pakkene i rekkefølge, f.eks. etter vekt eller høyde. De kan også sortere pakkene i grupper, f.eks. etter form, farge på papiret, om pakken er tyngre eller lettere enn en pose sukker.

Saupstad%201trinn%201.JPG Saupstad%201trinn%204.JPG

Gutten har først sortert pakkene i grupper etter form; sylindere for seg, flate, firkantede prismer og "andre former" i grupper.
I samråd med et annet barn, endrer gutten sorteringen til pakkene ligger i rekkefølge fra lettest til tyngst.

Mulig utvidelse:
Dere kan også gjøre sortering av pakker til en gjettelek, der en av barna sorterer pakkene etter et kriterium som barnet holder hemmelig. De andre barna må da gjette kriteriet for hvordan pakkene er sortert.

Spørsmål og kommentarer som stimulerer barnas matematiske tenkning:

Forslagene til spørsmål og kommentarer nedenfor kan bidra til å berike lek, stimulere utforskning og oppmuntre til matematisk resonnering og kommunikasjon. Det er ikke en utfyllende liste eller en tabell med spørsmål og kommentarer som dere MÅ gjennomføre. Enkelte av kategoriene vil ikke være relevante hver gang dere gjennomfører aktiviteten.

Beskrive 

Hensikt:  Oppmuntrer barn til å utforske, beskrive og sammenligne. Snakke om matematikk, organisere tanker, bli kjent med matematisk språk.
Spørsmål/ kommentar:  

 • Fortell meg om denne pakken
 • Hva er likt/ulikt med disse to pakkene?
 • Hva minner denne pakken deg om?

Resonnere

Hensikt: Oppmuntrer barn til å lage forbindelser mellom ideer, f.eks. lage et logisk argument. Fra å beskrive hva man har gjort til å forklare hvorfor.
Spørsmål/ kommentar:  

 • Tror du denne er lettere/tyngre enn den der?
 • Hvorfor tror du det?
 • Hvordan kan vi finne ut av det?
 • Hvordan kan vi teste ideen din?
 • Ble du overrasket?
 • Hvorfor / hvorfor ikke?
 • Hvorfor har du lagt den der?
 • Kan vi sortere dem på en annen måte?

Utvide

Hensikt: Oppfordrer barna til å utforske situasjonen videre eller dypere, til å se for seg hva som vi skje hvis man endrer noe, forutse og visualisere.

Spørsmål/ kommentar: 

 • Hva tror du kan være inni pakken?
 • Kan du finne noe som du tror veier det samme som denne pakken?

Huske

Hensikt: Oppmuntrer barn til å tenke på hvordan de kan holde oversikt over det de har gjort, enten for å utforske matematikken her og nå eller for å referere tilbake til en annen gang de gjorde noe, eller for å kommunisere til noen andre om det de har gjort. Barna vil kanskje ta bilder, tegne symboler, at den voksne skriver ned o.l. 
Spørsmål/ kommentar: 

 • Hva kan vi gjøre for å huske dette? ​​​

 

Variasjon / utvidelse:

Forslag 1: Dere trenger ikke benytte ulike pakker, alle mulige objekter som utfordrer oppfatningen av en sammenheng mellom størrelse og vekt er aktuelle.

Forslag 2: Ulike typer rolle-lek, f.eks. «På flyplassen» der barna kan leke at de sjekker inn bagasje eller «På postkontoret» der barna leker at de sender pakker med posten og kjøper emballasje eller porto etter størrelse og vekt.

Læringsaktiviteten «Pakkene» er en bearbeidet versjon av «Presents» utgitt på http://nrich.maths.org/content/id/9720/Presents.pdf. Aktiviteten er prøvd ut i og tilpasset norsk barnehage.

 

Rammeplanmål

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter