Pinnehopp og store stammer

Barn som måler en trestamme med armene

Sammenligne lengder. Møte begreper som lengre enn, kortere enn, like lang. Aktiviteten kan også utvides til å introdusere meter.

Hensikt

I denne aktiviteten skal barna erfare størrelser med kropp og sanser gjennom lekende og undersøkende arbeid med pinner og trestammer. Barna skal sammenligne lengder gjennom bruk av kropp og sanser. 

Du trenger

Pinner i ulike lengder, trestammer. Aktiviteten egner seg svært godt i et skogsområde.

Beskrivelse av opplegg

Aktiviteten starter med at barna finner en eller flere pinner hver som samles i en haug. Sammen snakker dere om at pinnene har ulike lengder, og at de kan sammenlignes to og to ved å legges ved siden av hverandre. Når vi sammenligner kan vi se at den ene pinnen er lengre enn den andre, eller at de er like lange. Deretter kan barna bruke pinnene til å sammenligne med sin egen kropp eller hvor langt de klarer å hoppe. For eksempel kan barna finne pinner som er lengre enn foten sin, eller kortere enn det de klarer å hoppe baklengs. La barna sammenligne med beina sine, tunga, armer, hårlengde osv.

Barna oppfordres deretter til å bruke kroppen sin for å sammenligne lengder rundt trestammer. Klarer barna å finne en trestamme hvor de når akkurat rundt stammen? Er det noen trær der armene er for korte, eller for lange? Kanskje det er så langt rundt noen stammer at barna må samarbeide? Utforsk pinner og trær sammen, og la dialogen preges av nysgjerrighet, kreativitet og glede.

Aktivitetene kan utvides til å introdusere begrepet meter. Ta med en meterstokk som du viser for barna. La barna få kjenne på hvor lang en meter er. Sammenlign med barna selv og ting i naturen. Er barna lengre eller kortere enn en meter? Kan vi finne pinner som er kortere og lengre enn en meter? For videre utforskning kan barna få en hyssingbit hver som er èn meter lang. La barna sammenligne lengden rundt trestammer med hyssingbiten. Finnes det en stamme i skogen som har større omkrets enn èn meter?

Kategori: Hensikt: Spørsmål / kommentar:

Beskrive

Bidrar til at barn utforsker
og oppdager sammenhenger.

"Hva fant du ut med denne pinnen?"

"Kan du vise meg hvordan pinnen kan være både lengre enn noe og kortere enn noe samtidig?"

"Fortell meg hva du fant ut nå."

Resonnere Oppmuntrer barn til å tenke og resonnere.
Bidrar til å engasjere barn i en prøve-og-feile-prosess.

"Tenk hvis du var like høy som denne pinnen?, Hvordan hadde verden vært annerledes for deg da?, Hva hvis alle hus var så høye?" 

"Tror du at du kan hoppe lengre enn denne pinnen? Hva med baklengs? Hva med de voksne?"

"Hva i våre omgivelser kan være så langt som denne pinnen?"

"Er trærne med de tykkeste stammene de sterkeste, tror du? Hvorfor / hvorfor ikke?"

"Hvorfor tror du at noen fant opp meteren, hva er lurt med den?"

Utvide

Oppfordrer barna til å utforske situasjonen
videre eller dypere, til å se for seg hva som
vil skje hvis man endrer eller legger til noe.
Bistår barn i å visualisere og forutse.

"Hva vil skje hvis treet får vokse i hundre år til?"

"Hvor mange meter i lengdehopp er verdensrekorden tror du? Skal vi finne ut?"

"Finner vi noen trær hvor stammen er omtrent en halv meter lang?, Hvordan kan vi finne ut det"?

Huske / dokumentere Oppmuntrer barn til å tenke på hvordan de
kan holde oversikt over det de har gjort, enten
for å utforske matematikken her og nå eller for
å referere tilbake til en annen gang de gjorde noe,
eller for å kommunisere til noen andre om det
de har gjort. Barna vil kanskje ta bilder, tegne symboler, at den voksne skriver ned o.l.

"Hvordan skal vi skrive ned hvor mange pinner vi fant som er lengre enn èn meter?"

"Skal vi ta et bilde at dette for å huske det bedre?"

"Hvordan skal vi klare å finne igjen det treet i skogen som hadde en omkrets på akkurat en meter?"

 

Den nye rammeplanen minner oss på at fagområdet antall, rom og form omfatter lekende og undersøkende arbeid med eksempelvis sammenligning, sortering, plassering, tall og måling. Videre står det at personalet skal bruke naturmaterialer for å inspirere barna til matematisk tenkning.