Røver-rottene deler skatten likt

Røver-rotta

Emne

Problemløsing

Sammenligning av antall, dele likt

Matematisk samtale og resonnering

Hensikt

I denne aktiviteten får barna erfaring med problemløsing gjennom å leke med Røver-rotta og vennene som skal dele en skatt. Aktiviteten gir barna mulighet for å erfare at «å dele likt» resulterer i like mange til hver.

Du trenger

  • En leketøysrotte eller en annen lekefigur
  • Fem leketøysvenner av rotta, f.eks. andre rotter, kosebamse, bondegårdsdyr eller lignende
  • 20 lekemynter eller noen andre objekter som passer til å være skatt, f.eks. fine steiner

Beskrivelse av opplegg

Du skal presentere en historie om Røver-rotta og tre rottevenner som trenger barnas hjelp til å dele noe rettferdig mellom seg. Du kan selvsagt også bruke andre lekefigurer enn rotter. Du kan utvide problemet ved at det kommer flere figurer som vil være med å dele.

Oppstart:

Presenter historien om Røver-rotta, eller bearbeid den slik at den passer til din barnegruppe. Ha lekedyr og mynter f.eks. på et bord.

Historien om Røver-rotta:

Røver-rotta har vært på røvertokt og har røvet en skatt på 20 mynter. Røver-rotta vil ha hele skatten på 20 mynter for seg selv. Tre andre rotter hopper rundt og roper: «Vi vil også ha noen av myntene!»
«Nei! Nei! Nei!», svarer Røver-rotta.

Utforskingsfase:

Etter du har presentert historien om Røver-rotta spør du barna om de kan foreslå hvordan de kan hjelpe rottene å løse problemet. Gi barna god tid til å tenke på problemet og la dem få mulighet til å flytte rundt på lekemynter og lekefigurer.

Matematisk samtale:

Oppmuntre barna til å komme med forslag til hvordan Røver-rotta og vennene kan dele skatten. Be barna forklare hvordan de tenker og la dem få vise tenkningen sin med myntene og lekefigurene. Spørsmålene nedenfor kan bidra til å berike lek, stimulere utforskning og oppmuntre til matematisk resonnering og kommunikasjon.

Beskrive

Hensikt: Bidrar til at barna utforsker og oppdager mønster og forhold

- Fortell meg hvordan du gjorde det?

- Er det rettferdig?

- Har de alle fått like mye?

- Er det rettferdig nå?

Resonnere
 

Hensikt: Oppmuntrer barna til å tenke og resonnere

- Er det rettferdig / urettferdig? Hvorfor?

- Hvordan vet du det?

 

Huske/dokumentere

Hensikt: Oppmuntrer barna til å tenke på hvordan de kan holde oversikt over det de har gjort, enten for å utforske matematikken her og nå, for å kommunisere til de andre barna om hvordan de har tenkt, eller for å kunne referere tilbake situasjonen en annen gang. Barna vil kanskje ta bilder, tegne symboler, eller be de voksne skriver ned for dem.

- Kan vi lage en tegning eller forklaring til Røver-rotta som viser ham hva han bør gjøre?

- Kan du vise med myntene hvordan Røver-rotta bør gjøre det?

Utvidelse – flere vil dele, nye strategier

Fortell barna at det kommer enda en rotte som vil være med å dele skatten. Det blir da fem rotter som skal dele skatten likt mellom seg. Fortsett samtalen ved å stille barna spørsmål som f.eks. «Hva kan rottene gjøre nå?». Vær oppmerksom på at noen barn vil samle inn alle myntene og fordele en og en mynt på nytt, andre barn vil kanskje ta en mynt fra hver av rottene som var der fra før for å gi til den nye rotta. Om det ikke kommer fram flere strategier av seg selv, kan du stille spørsmål som: «Finnes det en annen/flere måter å dele på?».

Deretter kan du introdusere enda en rotte som vil dele skatten. Det blir da seks rotter.
Si f.eks. : «Enda en rotte kommer, hva skal vi gjøre med nå?» I dette tilfellet er det ikke mulig å dele likt. Det kan derfor være spennende å diskutere hva dere skal gjøre med resten som blir til overs.

 

Rammeplanmål

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede