Se, den minste er tyngst!

Vekt ute

Om utforskning og sammenligning av vekt i uterommet

Emne

Vekt og veiing

Hensikt

  • Gjøre erfaringer med ulike størrelser, og oppdage at ikke det ikke alltid er den største tingen som veier mest
  • Få erfaringer med å sortere gjenstander etter tyngde
  • Gjøre erfaringer med begrepet kilogram

Du trenger

To bøtter, et tau og en trinse (for at tauet skal gli lettere), eller en planke og en rund stokk.

Beskrivelse av opplegg

Start aktiviteten med å lage en veiestasjon sammen med barna ute i skogen eller i fjæra. En veiestasjon er et sted i uteområdet der dere setter opp en balansevekt eller en skålvekt. Dere kan lage balansevekten av en rund stokk med en planke oppå, eller en skålvekt ved at dere henger opp trinse, tau og bøtter i et tre. La barna utforske vekten dere har laget ved å sette naturmaterialer på hver side av den og se hva som skjer. Bruk aktivt begreper knyttet til sammenligning av hvor mye noe veier; tung, lett, tyngre enn, lettere enn, like tung, like lett, større og mindre, opp, ned, likt, ulikt.

I aktiviteten erfarer barna at vekten de har laget viser om noe er like tungt eller hvilken som er tyngst/lettest av to gjenstander. De erfarer videre at det ikke alltid er sammenheng mellom den tyngste gjenstanden og den med størst volum, eller at den tyngste er den det er flest av. For eksempel kan en liten stein være tyngre enn ei stor kongle, og en stein alene kan være tyngre enn en hel bøtte med kongler.

Still spørsmål som:

  • Kan vi finne noe som er stort, men lett?
  • Hvilken tror du er tyngst av disse to? Hvorfor?
  • Ble dere overrasket over noe?
  • Hva kan vi finne ut når vi bruker balansevekten? Hva kan vi ikke finne ut?
  • Kan du lage en rekkefølge av disse tingene? Hvordan?

Utvidelse 1: Lage rekkefølge fra lettest til tyngst

I aktiviteten erfarer barna at ting fra naturen sjelden har lik vekt. Noen ting er tyngre enn andre, men forskjellen trenger ikke være så stor. Når vekten er så lik at det er vanskelig å kjenne forskjellen med hendene direkte er det særlig nyttig å bruke skålvekten. Utfordre barna til å sortere materialer fra den letteste til den tyngste i rekkefølge. Da må de sammenligne flere enn to- og- to ting, noe som krever at de arbeider systematisk for å få oversikt.

Utvidelse 2: Finn en kilostein

Etter at barna har fått utforske vekten en stund kan du finne fram en gjenstand som du vet er 1 kilo tung. Det kan være en pose sukker, et lodd eller en melkekartong. Oppmuntre barna til å finne ting som er både lettere og tyngre enn 1 kg. Kanskje dere finner en stein som er akkurat like tung? Den kan dere ta med tilbake til barnehagen. Tenk å ha deres egen kilostein!

Rammeplanmål

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter