Skyggelek

Ball med lang skygge

Emne

Todimensjonale former, tredimensjonale former

Hensikt

I denne aktiviteten får barna mulighet til å resonnere rundt sammenhengen mellom todimensjonale og tredimensjonale former. Alle tredimensjonale former har en todimensjonal skygge. Ved å se på skygger og deretter gjette hvilken gjenstand som skaper den, får barna erfaringer med å visualisere tredimensjonale former. Barna får også tenke kreativt og resonnere, og de opplever at det finnes mange riktige svar.

Du trenger

Overhead projektor, lysbord, lommelykt eller lignende. Gjenstander som kaffekrus, blikkboks, ulike esker, ball, juskartong, byggekloss, termos, dorull, spann, terning.

Beskrivelse av opplegg

Start aktiviteten med å velge en gjenstand som har en tydelig tredimensjonal form. For eksempel en sylinder som en termos eller dorull. Lys på gjenstanden med en lommelykt eller legg den på en overhead. La barna få god tid til å studere skyggen som gjenstanden skaper uten at de ser gjenstanden.

Still spørsmål som:

  • Hva legger dere merke til? Hvordan ser skyggen ut?
  • Hva tror dere gjenstanden kan være? Hva kan den ikke være?
  • Hvilken form har skyggen? Hvilken form kan gjenstanden ha?

Vis barna gjenstanden som skapte skyggen og still spørsmål som:

  • Hvorfor blir det en slik skygge tror dere?
  • Hva tror dere vil skje hvis objektet blir lagt på siden? Eller hvis vi lyser på den fra en annen kant?

Velg så en annen form og vis den til barna uten å lyse på den. Dette kan for eksempel være en gjenstand formet som en kule, som en ball eller en appelsin. Utfordre barna til å tenke over hvilken form de tror skyggen vil ha, og til å begrunne hvorfor. La alle barna få si sine ideer høyt før du lyser på gjenstanden eller legger den på overheaden. Gi barna god tid til å fortelle hva de ser.

Vis barna skyggebildene under og spør dem hvilke gjenstander de tror vil lage slike skygger.

skyggeformer.jpg

Still spørsmål som:

  • Hva kan vi si om denne skyggen?
  • Hva vet vi om gjenstanden som gir en slik skygge?
  • Hvilken gjenstand kan det være, og ikke være?
  • Hvordan kan vi forklare at det blir slik?

Legg vekt på at like skygger kan komme fra to helt forskjellige gjenstander. For eksempel kan en skygge med form som en sirkel komme fra både ball, termos eller kjegle alt etter hvordan vi lyser på den. En skygge med form som et kvadrat kan komme fra en terning, ei eske eller en pyramide med firkantet grunnflate.

Utvidelse:

Etter at barna har fått god tid til å samtale og reflektere sammen, gir du dem ei eller flere lommelykter slik at de utforske selv. Oppmuntre barna til å finne ting i barnehagen som har ulike former og til å lyse på dem for å se om de kan finne skyggene i bildet. Samle barna etterpå og la alle få fortelle hva de har funnet ut.

Kanskje barna kan lage skyggedyr med hendene? Blir gjerne videre inspirert av denne aktiviteten på forskerfrø: https://www.forskerfrø.no/forsok/vis.html?tid=2171405

Rammeplanmål

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper