Sokkene

Sokkene til sortering

Emne

Sammenligning og sortering, telling, størrelser.

Hensikt

 • Å oppmuntre barn til matematisk tenkning og resonnering
 • Å støtte barn i å benytte begreper om farger, mønster, størrelser
 • Telling

Du trenger

Sokker av ulik type, ulike størrelser, med ulike farger og mønstre. Noen det er par av og andre enslige sokker.

I beskrivelsen av denne aktiviteten er det sokker, men du og barna kan leke med annet tilgjengelig materiell som votter, sko eller lignende.

Beskrivelse av opplegg

Barn synes ofte det er gøy å leke med og utforske klær og sko i f.eks. garderobesituasjonen. Den voksne kan også tilby barna en samling sokker av ulikt slag til denne type aktivitet.

Den voksne observerer hva barna gjør og stiller spørsmål som stimulerer matematisk tenkning og resonnering.

Beskrive
Hensikt: Bidrar til at barn utforsker og oppdager mønster og forhold.
Spørsmål/ kommentar: 

 • Fortell meg om disse sokkene.
 • Hva har du gjort med disse sokkene?
 • Hva er likt og ulikt?
 • Når seg jeg at du har…

Resonnere
Hensikt: Oppmuntrer barn til å tenke og resonnere. Bidrar til å engasjere barn i en prøve-og-feile-prosess.
Spørsmål/kommentar: Kan vi sortere sokkene på en annen måte?

Utvide
Hensikt: Oppfordrer barna til å utforske situasjonen videre eller dypere, til å se for seg hva som vi skje hvis dere endrer eller legger til noe. Bistår barn i å visualisere og forutse.
Spørsmål/kommentar: 

 • Kan vi putte noe inni sokkene?
 • Hva vil skje da?
 • Hvorfor tror du det vil skje?
 • Hvilke typer mønstre kan vi lage av sokkene?

Huske/dokumentere
Hensikt: Oppmuntrer barn til å tenke på hvordan de kan holde oversikt over det de har gjort, enten for å utforske matematikken her og nå eller for å referere tilbake til en annen gang de gjorde noe, eller for å kommunisere til noen andre om det de har gjort. Barna vil kanskje ta bilder, tegne symboler, at den voksne skriver ned o.l.
Spørsmål/kommentar: 

 • Skal vi ta et bilde av dette for å huske hvordan vi gjorde det?
 • Hvordan skal vi huske hvilken sokk som skal være hvor? (ved sortering)

Variasjon

Denne lekeaktiviteten kan føre til en rekke variasjoner avhengig av hva barna gjør med sokkene.

Tilby materiell som gjør det tydelig for barna hvordan de har sortert, f.eks. klesklyper og tørkesnor, ulike kurver til å putte de ulike typene sokker i. Sortering tilbyr muligheten til å diskutere hvilke kriterier barna har sortert etter, f.eks. om de har sortert etter lengde, eier, bruksområde, farger, hvem som er par eller lignende.

Noen barn vi fylle sokkene med noe, f.eks. dinosaurfigurer eller lekebiler. Da kan først gjette hvor mange objekter det er plass til i sokken og deretter telle for å sammenligne med det de gjettet.
Om dere er ute og f.eks. fyller sokkene med sand, kan man bruke ulike begreper som beskriver hvilken form og tyngde sokkene får. Det kan da være interessant å diskutere forskjellen på når sokkene er fylt med sand og med dinosaurer. Og hvorfor kan det være vanskelig å fylle sokken med vann?

Rammeplanmål

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter