Ca. 10-20 minutt
5-10

Tallinjen

Tallinje

Emne

Telleøvelser

Du trenger

Tallinje på gulv, matte eller malt på gulvet. Tallinjen går fra 1 til 20. Det er ikke nødvendig å kjøpe en tallinje, dette kan enkelt lages selv.

Beskrivelse av opplegg

Gjennomføring
Barna går på tallinjen mens de sier høyt hvilket tall de går/tråkker på. Aktiviteten utvides ved at barna hopper over annethvert tall og teller to og to. Eller de kan telle tre og tre ved å hoppe over to tall hver gang.
Barna kan også øve på å telle nedover med en eller flere om gangen, mens de går ”baklengs” på tallinja. For yngre barn kan det brukes færre tall på tallinjen, begynn med 1-5 og utvid med 5-10 når barna er trygge på symbolene.

Forslag til videre arbeid/tips/variasjon
La barna selv dele seg inn i grupper med to eller flere om gangen. Bruk utstyr som dere har mye av og som kan deles i forskjellige mengder med like mange om gangen og tell dem!
Fortsett med flere lignende telleøvelser hvor dere teller opp og ned med en eller flere om gangen.

Faglig, didaktisk input og refleksjon: Barn lærer mye utenat og det er viktig at telling ikke bare blir en utenatregle de lærer seg. Når barn teller, er det derfor viktig å fokusere på en-til-en korrespondanse.
Telling opp og ned forbereder addisjon og subtraksjon. Telling med flere om gangen opp og ned forbereder multiplikasjon og divisjon.
Innføring av begrepene partall og oddetall faller naturlig i denne sammenheng.