15 minutter
Hele gruppa

Tenk fort - hvor mange?

Tellebrikker kvikkbilder

Emne

Tallbegrep, antall og mengde

Hensikt

Sortere og gruppere for å skaffe seg oversikt over en mengde.

Du trenger

Overhead og tellebrikker, eller smartboard, eller klosser med litt størrelse og et pledd

Beskrivelse av opplegg

NB: Hovedtrekkene i dette opplegget beskrives for bruk av overhead. Tilpasninger hvis man bruker smartboard eller klosser og pledd står lenger ned i teksten.

Legg noen runde tellebrikker på overheaden og tenn lyset i noen få sekunder før det slukkes igjen. Barna skal prøve å finne ut hvor mange brikker de så. Start med et relativt lite antall, og prøv med flere brikker etter hvert. Pass på at du ikke legger først en, så to, så tre… osv – det er et mønster som mange barn kjenner igjen veldig fort.

Grupper brikkene på ulike måter. Hvordan lønner det seg å gruppere dem for å raskest mulig skaffe seg oversikt? Jo flere brikker det er jo verre er det å raskt skaffe seg oversikt over hvor mange det er. Barna kan også erfare at det er lettere å få oversikt hvis vi legger brikkene på en måte som gjør det lettere å telle dem enn hvis de bare ligger "hulter til bulter".

Legg brikkene sånn at de er plassert som prikkene på en terning. Er det lettere å se at det er for eksempel fem brikker hvis de ser ut som på terningen? Kjenner barna igjen mønsteret hvis du legger ut to seksere (som på terningen)? Her vil kanskje noen av barna se direkte at dette blir 12 fordi de har erfaringer med det fra spill.

På hvilken side av den stiplede linja er det lettest å telle at det er henholdsvis seks brikker og ti brikker? 

Tenk fort-hvor mange1.jpg  

Prøv også å legge brikkene i rekker med to og to eller tre og tre. Er det lettere å finne ut hvor mange det er når de ligger på den måten?

Her er brikkene lagt slik at de kan sees som tre firere eller fire treere. Kan dette hjelpe barna til å greie å finne ut hvor mange brikker det var uten at de rekker å telle alle?

 Tenk fort-hvor mange2.jpg

Hvis du bruker Smartboard: Vis bildet du har laget i noen sekunder før du tar det bort igjen slik at barna ikke kan se det.

Hvis du bruker klosser og pledd: Pass på at barna ikke ser på mens du legger utover klossene – dette må du gjøre i hemmelighet under pleddet. Dra bort pleddet i noen sekunder og legg det tilbake på plass

Forslag til tilpasninger:

Se an barnegruppa og eksperimenter litt med hvor mange brikker du kan legge på før det blir for vanskelig for de fleste. La gjerne de flinkeste få briljere litt med at de greier å finne ut større tall.

Forslag til videre arbeid/tips/variasjon

La barna legge på brikker og lage utfordringer til de andre. En voksen tar med seg barnet litt bort fra ringen for å bestemme antall som skal legges på. Barnet må kunne telle opp så mange brikker som han eller hun skal legge på – enten alene eller sammen med en voksen. Bestem gjerne maksimum antall brikker barna kan bruke, sånn at det blir mulig for resten av gruppa å løse oppgaven. Det går an å starte med maksimum 10 brikker i første omgang.